Oferta

W ramach naszych specjalizacji zapewniamy kompleksową obsługę prawną. Kancelaria w ramach specjalizacji świadczy usługi prawnicze obejmujące porady prawne, sporządzanie opinii i umów, regulaminów, pism procesowych, wszelkich pism urzędowych i reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji publicznej oraz organami ścigania.

Oferta