W zakresie prawa rodzinnego Kancelaria udziela porad prawnych, sporządza pisma procesowe oraz reprezentuje Klientów przed sądami w sprawach m. in. o:

  • rozwód,
  • separacja,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,
  • podział majątku małżeńskiego,
  • alimenty (zasądzenie, obniżenie, podwyższenie lub ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał),
  • kontakty z dziećmi (ustalenie, ograniczenie lub odebranie),
  • ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ubezwłasnowolnienie oraz przysposobienie.