Naszą specjalizacją jest pomoc Beneficjentom, którzy realizują projekty dofinansowywane ze środków unijnych.

 

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie postępowań odwoławczych w szczególności w zakresie protestów na decyzję o nieprzyznaniu środków z poszczególnych programów operacyjnych, a także sporządzania odwołań w zakresie decyzji o zwrocie otrzymanych środków, czy też w sprawie wypowiedzenia umowy o dofinansowanie. 

 

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie funduszy unijnych począwszy od procesu wyboru projektu po etap rozliczenia i jego zakończenia. Kancelaria świadczy pomoc prawną na każdym etapie realizacji (życia) projektu. 

 

Reprezentujemy Beneficjentów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi wszystkich instancji oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Nasi specjaliści doskonale znają specyfikę tej wąskiej dziedziny, posiadają doświadczenie nabyte podczas współpracy z organami administracji publicznej (instytucjami wdrażającymi/ pośredniczącymi) odpowiedzialnymi za przyznawanie dotacji oraz obsługę Beneficjentów m. in. PARP, NCBiR, CUPT, MJWPU.