System Dozoru Elektronicznego (SDE) to nowoczesna metoda wykonywania kary pozbawienia wolności, która polega na monitorowaniu skazanego za pomocą urządzeń elektronicznych. Głównym celem SDE jest umożliwienie skazanemu odbywania kary w warunkach domowych, co pozwala na zachowanie dotychczasowego stylu życia, pracy i relacji rodzinnych. System ten jest stosowany zamiast tradycyjnego osadzenia w zakładzie karnym i charakteryzuje się większą humanizacją procesu karnego.

 

Kiedy Wykorzystuje Się System Dozoru Elektronicznego?

 

System Dozoru Elektronicznego jest stosowany w kilku przypadkach:

 • Kara pozbawienia wolności do jednego roku. Skazani, którzy otrzymali wyrok do jednego roku pozbawienia wolności, mogą ubiegać się o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

 • Przerwa w karze. Osoby odbywające karę pozbawienia wolności mogą uzyskać przerwę w jej wykonaniu, jeśli spełnią określone warunki, np. ze względu na stan zdrowia.
 • Tymczasowe aresztowanie. W niektórych przypadkach system dozoru elektronicznego może być stosowany jako alternatywa dla tymczasowego aresztowania.

 

Konsekwencje stosowania systemu dozoru elektronicznego

 

Stosowanie SDE niesie ze sobą zarówno korzyści, jak i pewne ograniczenia.

 

Korzyści

 

 • Umożliwienie kontynuacji pracy. Skazany może nadal wykonywać swoją pracę zarobkową, co wpływa pozytywnie na jego sytuację finansową oraz reintegrację społeczną.
 • Podtrzymanie relacji rodzinnych. Przebywanie w domu pozwala na utrzymanie więzi rodzinnych, co jest szczególnie istotne w przypadku osób posiadających dzieci.
 • Niższe koszty. SDE jest tańsze w utrzymaniu dla państwa w porównaniu do tradycyjnego osadzenia w zakładzie karnym.

Ograniczenia

 

 • Monitorowanie. Skazany jest stale monitorowany, co może być postrzegane jako ingerencja w prywatność.
 • Ograniczenie swobody. SDE wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych godzin wyjścia i powrotu do domu, co może ograniczać swobodę poruszania się.

 

Rola adwokata w procesie dozoru elektronicznego | Warszawa 

 

Adwokat odgrywa kluczową rolę w procesie uzyskiwania zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego. W Warszawie, jak i w innych miastach, pomoc prawnika może znacząco zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Oto główne zadania adwokata:

 • Doradztwo prawne. Adwokat informuje klienta o wszystkich aspektach prawnych związanych z SDE, w tym o wymaganiach, procedurach i możliwych konsekwencjach.
 • Sporządzanie wniosku. Prawnik przygotowuje wniosek o odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego, dbając o spełnienie wszystkich formalnych wymogów i przedstawienie odpowiednich argumentów.
 • Reprezentacja przed sądem. Adwokat Warszawa reprezentuje skazanego przed sądem, prezentując jego sytuację oraz argumenty przemawiające za zastosowaniem SDE.
 • Kontrola przebiegu kary. W trakcie odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego adwokat może monitorować przestrzeganie warunków SDE oraz interweniować w przypadku problemów lub naruszeń.

 

System Dozoru Elektronicznego to alternatywa dla tradycyjnego więzienia, która pozwala skazanym na odbywanie kary w warunkach domowych, zachowując przy tym pewne ograniczenia i obowiązki. Jest to rozwiązanie korzystne zarówno dla skazanych, jak i dla państwa, obniżające koszty utrzymania więzień. Adwokat odgrywa kluczową rolę w procesie ubiegania się o SDE, oferując niezbędną pomoc prawną i reprezentację przed sądem. W Warszawie, z uwagi na skomplikowany proces prawny, wsparcie doświadczonego prawnika może być nieocenione w uzyskaniu zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.