Niestety zdarzają się sytuacje, w których młodzież dopuszcza się czynu, za który osoba dorosła sądzona jest zgodnie z kodeksem karnym. Jak w takich wypadkach traktuje się młodocianego przestępcę? Jakie konsekwencje mogą zostać wobec nich wyciągnięte i w jakim stopniu znaczenie ma tu wiek? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.

 

Nieletni, małoletni i przedziały wiekowe

 

Na początku warto wspomnieć o kilku terminach używanych wobec nastolatków, którzy dopuścili się zabronionego przepisami czynu. I tak „małoletnimi” określa się wszystkich, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia, a pojęcie „nieletnich” dotyczy osób przed 17. rokiem życia. Zgodnie z prawem, dzieci, które nie ukończyły jeszcze 13 lat, nie pociąga się do odpowiedzialności karnej. Z kolei małoletnich, którzy ukończyli 17. rok życia sądzi się w taki sam sposób, jak pełnoletniego, z jednym tylko wyjątkiem – nie dotyczy ich wyrok dożywotniego pozbawienia wolności. Ten stosuje się tylko wobec osób po 18. roku życia.

 

Co w przypadku młodszych nastolatków?

 

Jeśli nastolatek ukończył 15 rok życia, ale nie osiągnął jeszcze 17. roku życia, to tak samo, jak siedemnastolatka sądzi się go w kilku wyróżnionych w przepisach sytuacjach. 15- i 16-latkowie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeśli dopuścili się zabójstwa lub rozboju, spowodowali ciężki (w tym prowadzący do śmierci) uszczerbek na zdrowiu lub brali udział w zamachu na życie Prezydenta RP. O tym, czy będą miały wobec nich zastosowanie takie przepisy, jak w przypadku osób pełnoletnich, orzeka się na podstawie okoliczności, w jakich doszło do przewinienia, stopnia rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych, a także wcześniejszych, bezskutecznie stosowanych wobec niego środków wychowawczych i poprawczych.

 

Co zamiast pociągnięcia do odpowiedzialności karnej?

 

Często zamiast wymierzania najwyższych kar wobec nieletnich i małoletnich orzekane są różne środki wychowawcze i poprawcze, które mają na celu zastopowanie demoralizacji i umożliwienie nastolatkom odnalezienie się w społeczeństwie. To na przykład nadzór kuratorski, skierowanie do ośrodka poprawczego lub wychowawczego czy też decyzja o umieszczeniu ich w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Adwokat Wola, Adwokat Włochy, Adwokat Ursus, Adwokat Ursynów, Adwokat Mokotów, Adwokat Bielany, Adwokat Białołęka, Adwokat Targówek, Adwokat Ochota, Adwokat Śródmieście, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga - Południe, Adwokat Praga – Północ