Do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia jego matce oraz ojcu (niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim) przysługuje tzw. władza rodzicielska. Rozumiana jest ona jako ogół praw i obowiązków względem pociechy, mających na celu zapewnienie mu odpowiedniej opieki do czasu osiągnięcia pełnoletności, a także zarządzanie jego majątkiem czy reprezentowanie go w różnych sprawach, również przed organami państwowymi. Czasami jednak może dojść do ograniczenia lub utraty władzy rodzicielskiej, a także do ustania jej trwania. Przyczynami mogą być na przykład śmierć matki lub ojca, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa czy też odebranie prawa do opieki nad dzieckiem wskutek rażących zaniedbań.

 

Władza rodzicielska a adwokat

 

Matka i ojciec niepełnoletniego dziecka reprezentują go w większości sytuacji – są dla niego tak zwanymi przedstawicielami ustawowymi. Zwyczaj ten nie ma jednak zastosowania w przypadku, jeśli prowadzone są czynności prawne między rodzeństwem oraz między dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem. Adwokat będzie też uczestniczył w sprawach dotyczących ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej.

Prawem matki i ojca jest wychowywanie dziecka zgodnie z wyznawanymi przez nich wartościami i przekonaniami, w sposób dostosowany do jego poziomu dojrzałości. Oboje powinni wspólnie decydować o ważnych aspektach życia dziecka – na przykład o wyborze szkoły bądź sposobie leczenia. Nie ma tu znaczenia fakt, czy pozostają w związku małżeńskim, czy nigdy małżeństwa nie zawarli. Jeśli jednak nie mogą dojść do porozumienia, również mogą poprosić o pomoc adwokata i rozstrzygnąć sprawę przed sądem opiekuńczym.

Z pomocy prawnej rodzice korzystają także w sprawach rozwodowych oraz związanych z nimi sprawach alimentacyjnych i dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem. Rolą adwokata jest wtedy reprezentowanie strony podczas procesu sądowego.

Podsumowując, matka i ojciec dziecka mogą skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej w wielu przypadkach wymagających interwencji organów państwowych. Nasza kancelaria również zajmuje się sprawami dotyczącymi władzy i prawa do sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy prawnej w podobnej sprawie zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Wola, Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Bielany, Białołęka, Targówek, Ochota, Śródmieście, Wilanów, Praga - Południe, Praga – Północ