Alkohol zdecydowanie nie jest dobrym doradcą, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się pod jego wpływem kierować pojazdem. Jeśli natomiast dojdzie do takiej sytuacji ponieważ uznamy, że przecież jedziemy tylko na krótkim odcinku, przecież tylko do sklepu, to tylko dwa piwa i w konsekwencji tego zostaniemy zatrzymani przez policję konieczny będzie kontakt z adwokatem, który pomoże przejść przez tą trudną sytuację opierając się na swoim doświadczeniu. 

Jeśli kierowca decyduje się na korzystanie z pojazdu będąc pod wpływem alkoholu musi godzić się na to, że jego zachowanie będzie w konsekwencji przedmiotem oceny sądu. W takiej sytuacji, to od linii obrony oraz doświadczenia adwokata zależeć będzie, jaką karę poniesie. 

 

 

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że jazda "po wypiciu" może być kwalifikowana jako przestępstwo bądź też wykroczenie, zależeć to będzie od ilości alkoholu znajdującego się w organizmie sprawcy. 

 

Kodeks karny różnicuje dwa stany w jakich może znajdować się kierowca. Jest to stan "po spożyciu alkoholu" lub też "stan nietrzeźwości". Różnica ta weryfikowana jest poprzez badanie stężenia alkoholu znajdującego się w krwi bądź też stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. W przypadku zatrzymania kierującego przez interweniujący patrol policji w pierwszej kolejności będziemy poddani badaniu na stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu potocznie zwanym "dmuchaniem".

 

 

Stan po użyciu alkoholu, a stan nietrzeźwości

 

 

Stan po użyciu alkoholu występuję w momencie, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. Jeśli stężenie alkoholu u zatrzymanego podczas badania kontrolnego mieścić się będzie w tym przedziale, to będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem, które penalizowane jest w art. 87 Kodeksu wykroczeń

Wykroczenie to jest zagrożone karą aresztu w wymiarze od 5 do 30 dni lub karą grzywny w wysokości od 50 do 5000 zł. Ponadto sąd w takiej sytuacji zobowiązany jest do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do lat 3.

 

 

Stan nietrzeźwości wystąpi natomiast w sytuacji, gdy zawartość alkoholu we krwi osiągnie poziom od 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm3 wydychanego powietrza. W takim przypadku prawo traktuje taki stan jako przestępstwo, za które kierujący pojazdem ponosić będzie odpowiedzialność nie na podstawie Kodeksu wykroczeń, a na podstawie Kodeksu karnego, a konkretnie na podstawie art. 178a. Zgodnie z tym właśnie przepisem za taki czyn grozi kara grzywny, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Dodatkowo sąd zobligowany jest także do orzeczenia zakazu prowadzenie pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

A zatem jeśli już zostałeś zatrzymany powinieneś niezwłocznie nawiązać kontakt z adwokatem, który już na wczesnym etapie postępowania będzie mógł Ci pomóc. W takiej sytuacji najważniejszy jest czas reakcji, gdyż przebieg postępowania przygotowawczego może mieć decydujący wpływ na przebieg postępowania sądowego, co w konsekwencji może przynieść negatywne skutki. Z reguły w wyniku stresu spowodowanego zatrzymaniem przez funkcjonariuszy policji, lub po prostu z niewiedzy, kierowca popełnia wiele błędów, które działać mogą jego niekorzyść podczas procesu i wymierzania kary.

Adwokat w trakcie świadczenia pomocy, korzystając z wiedzy i doświadczenia może zmienić kierunek postępowania poprzez zmianę kwalifikacji czynu z przestępstwa na wykroczenie bowiem często dochodzi do przypadków wystąpienia błędów pomiarowych bądź też błędów, które popełniane są przez funkcjonariuszy policji podczas przeprowadzania kontroli trzeźwości. Każdy przypadek należy analizować indywidualnie, wyciągać poprawne wnioski oraz odpowiednio argumentować.

Osoby zatrzymywane będące pod wpływem alkoholu bardzo często nie zdają sobie sprawy jakie narzędzia prawne można zastosować w celu złagodzenia swoje odpowiedzialności. W takich sytuacjach pod wpływem napięcia emocjonalnego podejmują błędne decyzje skupiając się jedynie na tym, aby dana sprawa szybko się zakończyła. Sprawcy bez żadnych konsultacji decydują się przystawać na warunki zaproponowane przez organy ścigania, które w większości przypadków prowadzą do skazania. 

 

Jedną z alternatyw jest złożenie wniosku o warunkowe umorzenie postępowania. Wniosek taki może zostać złożony na każdym etapie postępowania, czy to przygotowawczego, czy też sądowego, aż do jego zakończenia. 

Jednocześnie nie należy się spodziewać, że jako sprawca zostaniemy o takim prawie poinformowani przez policję lub prokuratora. Wręcz przeciwnie policja lub prokurator będą nas przekonywać, że przyznanie się do winy i dobrowolne poddanie się karze to jedyne wyjście i powinniśmy z tego skorzystać, gdyż w innym przypadku wymierzona przez sąd kara będzie bardziej dotkliwa. Nie panikujmy, zastanówmy się, skontaktujmy się z obrońcą.

 

Adwokat/ prawnik z Bemowa doskonale wie na co zwrócić uwagę w takiej sytuacji, wie także jakie muszą zachodzić przesłanki do tego, aby skorzystać z instytucji warunkowego umorzenia postępowania.

 

Do takich okoliczności należą między innymi:

- czy sprawca był uprzednio karany za przestępstwa umyślne;

- warunki osobiste sprawcy;

- stężenie alkoholu we krwi;

- warunki w jakich doszło do zdarzenia (czy była to mało uczęszczana droga, czy też ruchliwa arteria w centrum miasta);

- okoliczności popełniania czynu (pora dnia lub nocy, czy byłeś w pojeździe sam etc);

- dotychczasowy sposób życia uzasadniający, który uzasadnia przypuszczenie, że sprawca czynu będzie przestrzegał porządku prawnego.

 

Złożenie wniosku o umorzenie to obowiązek Twojego obrońcy. Jeśli zostanie on rozpatrzony pozytywnie, w myśl prawa pozostaniesz osobą niekaraną. Możesz spodziewać się także skrócenia okresu, na który sąd zakaże Ci prowadzenia pojazdów.

 

Zatrzymanie przez policję i zagrożenie karą to zawsze stresująca sytuacja. Warto właśnie wtedy zdecydować się na kontakt z adwokatem z naszej Kancelarii, którego zadaniem jest obrona interesów klienta i ochrona przed ciążącymi nad nim konsekwencjami.

 

 Prawnik Bemowo