KTO MOŻE USTANOWIĆ OBROŃCĘ W SPRAWIE KARNEJ?

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego podejrzanemu bądź oskarżonemu przysługuje prawo do obrony.  W szczególności podejrzany lub oskarżony może skorzystać z pomocy obrońcy.

 

USTANOWIENIE OBROŃCY

 

W tym miejscu należy wskazać, że co do zasady obrońcę z wyboru ustanawia na mocy stosownego upoważnienia podejrzany bądź oskarżony.
Jednakże przewidziana jest także szczególna forma udzielenia upoważnienia do obrony. Ustawodawca dał możliwość ustanowienia obrońcy dla podejrzanego/ oskarżonego przez osobę najbliższą, tj. męża, matkę, rodzeństwo, czy też przyjaciela. 
Co istotne możliwość taka przewidziana jest wyłącznie w sytuacji, gdy podejrzany/ oskarżony jest pozbawiony wolności.
W praktyce najczęściej sytuacja taka dotyczy osoby w stosunku do której  której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania (więcej o tymczasowym aresztowaniu znajdziesz TUTAJ).

 

JAK USTANOWIĆ OBROŃCĘ 

 

Zgodnie z treścią art. 83 § 2 Kodeks postępowania karnego, udzielenie upoważnienia do obrony następuje przez oskarżonego lub podejrzanego w formie pisemnej.
Czynność ta polega na podpisaniu przez osobę udzielającą upoważnienia stosownego dokumentu.Z treści tego dokumentu wynika, że  ustanowiono obrońcę do działania 
w imieniu oskarżonego bądź też podejrzanego w konkretnie oznaczonej sprawie karnej. 
Ponadto, możliwe jest udzielenie upoważnienia do obrony w formie ustnej do protokołu czynności, np. podczas rozprawy sądowej, czy też podczas czynności przeprowadzanych w postępowaniu przygotowawczym przez prokuraturę, czy też Policję.

 

OBROŃCA Z URZĘDU 

 

Opisane powyżej formy ustanowienia obrońcy należy odróżnić od instytucji obrońcy z urzędu, który ustanawiany jest przez sąd na wniosek oskarżonego/podejrzanego. 
Warunkiem ustanowienia obrońcy z urzędu jest wykazanie w sposób należyty, że oskarżony/ podejrzany nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.
Obrońca z urzędu jest ustanawiany imiennie co do zasady przez prezesa sądu lub referendarza sądowego, a decyzja w tej kwestii zapada w formie zarządzenia. Podkreślenia wymaga również fakt, iż pomiędzy działaniem obrońcy z wyboru oraz obrońcy z urzędu nie może występować różnica w poziomie staranności.

 

KIEDY OSKARŻONY MUSI MIEĆ OBROŃCĘ


Oskarżonemu przysługuje również prawo do posiadania obrońcy z urzędu w sytuacji, gdy w przypadku obrony obligatoryjnej nie posiada on obrońcy z wyboru. Obrona obligatoryjna ma miejsce w przypadkach, gdy oskarżony musi mieć obrońcę (tj. postępowanie nie może toczyć się bez udziału obrońcy).
Zgodnie z treścią art. 79 Kodeksu postępowania karnego oskarżony musi mieć obrońcę, jeżeli:

 

1) nie ukończył 18 lat,
2) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swoim postępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona,
4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego zdrowia psychicznego pozwala na udział w postępowaniu lub prowadzenie obrony w sposób samodzielny oraz rozsądny,
5) sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności utrudniające obronę,
6) sprawa toczy się przed sądem okręgowym oraz oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni.

 

Jeżeli zostanie spełniona jedna z powyższych przesłanek, zaś oskarżony/ podejrzany nie ma obrońcy z wyboru, sąd wyznaczy dla niego obrońcę z urzędu z tzw. listy obrońców.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Wola, Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Bielany, Białołęka, Targówek, Ochota, Śródmieście, Wilanów, Praga - Południe, Praga – Północ

 

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria obsługuje również Klientów m. in. z miejscowości:

 

Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Babice Stare, Babice Nowe, Latchorzew, Zielonki, Blizne Łaszczyńskiego, Macierzysz, Jawczyce, Bronisze.

 

adwokat karnista warszawa, adwokat od spraw karnych warszaw Bemowo, adwokat sprawy karne warszawa, dobry adwokat od spraw karnych, adwokat Bemowo, adwokat Wola, adwokat Bielany, adwokat Włochy, adwokat Żoliborz, adwokat ursus, adwokat zatrzymanie