Jeśli podjęliśmy ostateczną decyzję o wniesieniu pozwu o rozwód, pojawia się pytanie, do którego właściwie sądu powinniśmy go skierować. Który sąd jest właściwy do jego rozpoznania i co się dzieje w sytuacji, gdy nasz pozew wraz z załączonymi do niego dokumentami skierujemy do innego sądu?


Otóż ustalenie sądu właściwego w naszej sprawie nie musi być takie oczywiste i proste. To, że wiemy, iż sąd znajduje się w danym miejscu nie oznacza, że ten sam sąd będzie właściwy do orzekania w naszej konkretnej sprawie.

 

W takim razie gdzie właściwie złożyć pozew o rozwód?

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, że właściwym rzeczowo do rozpoznania sprawy o rozwód będzie sąd okręgowy (właściwość rzeczowa).


W Warszawie zatem sądem właściwym w naszej sprawie będzie Sąd Okręgowy w Warszawie zlokalizowany przy al. Solidarności 127 w Warszawie (link do strony Sądu Okręgowego w Warszawie).


Dodatkowo warto zaznaczyć, że nie każdy sąd okręgowy będzie właściwy dla każdej ze spraw. Składając przedmiotowy pozew musimy również mieć na względzie fakt, że sądy rozpoznają sprawy z danego obszaru (właściwość miejscowa). Dlatego też chcąc złożyć pozew należy uprzednio zweryfikować, który sąd jest właściwy do rozpoznania naszej sprawy. 


Przepisy wskazują, że pozew o rozwód powinien zostać wytoczony przed sądem okręgowym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania. 


Jeżeli jednak nie został spełniony taki warunek, to sądem właściwym będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania strony pozwanej. Jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania strony pozwanej, sądem właściwym będzie sąd okręgowy miejsca zamieszkania powoda.


Co zrobić w sytuacji, gdy wnieśliśmy pozew do niewłaściwego sądu?


Skutkiem złożenia pozwu w niewłaściwym sądzie, będzie przekazanie przez ten sąd naszego pozwu do sądu właściwego. Jednakże konsekwencje tego mogą być dla nas bardzo negatywne, gdyż przekazanie przez sąd pozwu do sądu właściwego może trwać nawet kilka miesięcy, co w konsekwencji doprowadzi do znacznego przedłużenia się całego postępowania rozwodowego.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej w sprawie rozwodowej - skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie!