Jeśli jesteśmy świadkiem niedozwolonego czynu, to naszym pierwszym instynktem jest jego zgłoszenie – policji lub innemu autorytetowi, który zajmie się sprawą. Co jednak, jeśli tej czynności zaniechamy? Czy grożą nam jakieś konsekwencje? Czy niezawiadomienie o przestępstwie jest karalne?

 

Można kolokwialnie powiedzieć, że odpowiedź na ostanie z pytań brzmi „i tak, i nie”. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem przestępstwa mamy do czynienia. W przepisach rozróżniamy bowiem pojęcia obowiązku społecznego i obowiązku karalnego, które odnoszą się do różnych czynów zabronionych. Podstawową różnicą pomiędzy nimi jest obecność konsekwencji w razie ich niewypełnienia.

 

Jakie przestępstwa trzeba zgłaszać?

 

Art. 304 § 1. kodeksu postępowania karnego mówi, ze na każdym obywatelu spoczywa społeczny obowiązek zawiadomienia odpowiednich organów o popełnieniu czynu ściganego z urzędu. Jednak za jego zaniechanie nie grożą żadne konsekwencje, ponieważ nie jest to przestępstwo.

 

Sprawa wygląda jednak o wiele poważniej w przypadku obowiązku karnego – dotyczy on bowiem wiedzy o popełnieniu jednego z najpoważniejszych czynów zabronionych. Wymienione są one w art. 240 § 1 kodeksu karnego. To między innymi ludobójstwo, zabójstwo, udział w masowym zamachu, gwałt i wymuszenie czynności seksualnej, obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym, zamach na Prezydenta RP lub na jednostkę sił zbrojnych. Za niezawiadomienie o popełnieniu każdego z nich grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

 

Kiedy przepis nie obowiązuje?

 

Kolejne paragrafy art. 240 wspominają kilka sytuacji, w których obowiązek karny nie ma zastosowania. O popełnieniu czynu karalnego nie musi zawiadamiać ani jego sprawca, ani pokrzywdzony. Wyjątkami są też przypadki, w których świadek zapobiegł popełnieniu przestępstwa, obawiał się odpowiedzialności karnej grożącej jego najbliższym lub miał dostateczną podstawę do tego, by przypuszczać, że odpowiednie organy wiedzą już o zaistnieniu danego czynu.

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Wola, Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Bielany, Białołęka, Targówek, Ochota, Śródmieście, Wilanów, Praga - Południe, Praga – Północ