W trakcie procesu karnego niejednokrotnie stosuje się środki zapobiegawcze, których celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Poręczenie majątkowe, potocznie zwane kaucją, świadczy o finansowej odpowiedzialności podejrzanego lub oskarżonego. Ile wynosi, czemu dokładnie służy i kto może je wpłacić?

 

Zamiast aresztowania

 

Poręczenie majątkowe jest środkiem stosowanym wobec oskarżonego lub podejrzanego w sprawach regulowanych przez kodeks karny. Kaucja pozwala takiej osobie na opuszczenie aresztu i odpowiadanie przed sądem z „wolnej stopy”. Jednocześnie ma być ona gwarantem niezakłóconego przebiegu postępowania karnego. Pod groźbą utraty wpłaconej sumy oskarżony lub podejrzany powinien stawiać się na wszystkie rozprawy i przesłuchania. Poręczenie majątkowe ma też za zadanie zniechęcić oskarżonego lub podejrzanego do ucieczki bądź ukrywania się i zapobiec popełnieniu przez niego kolejnego przestępstwa.

 

Jaką formę może przybrać poręczenie majątkowe?

 

Kaucja najczęściej ma postać środków pieniężnych (również w walucie obcej), ale też papierów wartościowych, zastawu lub hipoteki. Nie musi to być majątek należący do oskarżonego lub podejrzanego – od niedawna niedozwolone jest jednak korzystanie ze środków pochodzących z przysporzeń na rzecz oskarżonego, na przykład ze zbiórek lub składek. Niezależnie od formy oraz wyroku, po zakończeniu procesu wpłacona kwota podlega całkowitemu zwrotowi – warunkiem jest jednak niezakłócony przebieg postępowania oraz stawienie się do odbycia kary (jeśli oskarżonemu lub podejrzanemu udowodniono winę).

 

Wysokość kaucji

 

A kto może złożyć poręczenie majątkowe? Kaucję wpłacić może osoba podejrzana lub oskarżona, a także jej pełnomocnik: adwokat lub członek rodziny. Poręczycielem może być nawet ktoś zupełnie obcy – konieczne jest jednak potwierdzenia tożsamości tej osoby, dlatego niedozwolone są wpłaty anonimowe. Wysokość kwoty określana jest przez sąd lub prokuraturę na podstawie rodzaju popełnionego przestępstwa i wysokości wyrządzonej szkody. Poręczenie majątkowe powinno odpowiadać możliwościom finansowym oskarżonego lub podejrzanego, ale wysokości sumy można negocjować. Nie powinna być to zaś kwota zaporowa.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Adwokat Warszawa, Adwokat Wola, Adwokat Włochy, Adwokat Ursus, Adwokat Ursynów, Adwokat Mokotów, Adwokat Bielany, Adwokat Białołęka, Adwokat Targówek, Adwokat Ochota, Adwokat Śródmieście, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga - Południe, Adwokat Praga – Północ