W związku z obecną sytuacją gospodarczą związaną z pandemią wielu klientów zwraca się do naszej kancelarii z problemami dotyczącymi zatorów płatniczych. Często sytuacja jest na tyle trudna, że brak płatności ze strony kontrahentów wpływa na bieżącą działalność przedsiębiorców, a w skrajnych przypadkach zagraża funkcjonowaniu firm. 
W takich przypadkach konieczna jest szybka i skuteczna windykacja należności. Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Płachety świadczy usługi windykacyjne, które prowadzą do wyegzekwowanie zaległych płatności od kontrahentów, którzy nie regulują swoich terminowych zobowiązań. W ramach świadczonych przez nas usług w pierwszej kolejności podejmujemy próby polubownego odzyskania zobowiązań, a w przypadku braku ich spełnienia występujemy na drogę postępowania sądowego, a także dochodzimy wierzytelności poprzez działania egzekucyjne, komornicze.

 

 

 

Aby przybliżyć Państwu jak wygląda proces odzyskiwania należności wskazujemy na poszczególne etapy, których przeprowadzenie jest konieczne w celu skutecznego odzyskania wierzytelności.  

 

Etap I: Badanie stanu faktycznego sprawy


W pierwszej kolejności badamy jakie są szanse na odzyskanie ciążącej na dłużniku wierzytelności. Analizujemy każdą sprawę pod kątem sposobu działania. Nie zawsze należy od razu kierować sprawę sądu, o czym informujemy klientów. Nie zalecamy także występowania na drogę sądową w sytuacji, gdy szanse na wyegzekwowanie długu są praktycznie zerowe. W takim wypadku zalecamy polubowne zakończenie sprawy, co w konsekwencji nie naraża naszych klientów na ponoszenie kosztów. 

 

Etap II: Polubowne odzyskanie należności


Z punktu widzenia przedsiębiorcy nie zawsze korzystne jest występowanie na drogę postępowania sądowego nie tylko ze względu na koszty takiego postępowania, ale także ze względu na relacje pomiędzy przedsiębiorcami. Dlatego w pierwszej kolejności zawsze staramy się egzekwować zobowiązania w sposób polubowny, tak aby nasz klient utrzymywał dobrą relację z kontrahentem z którym może być związany w przyszłości (należy pamiętać, że brak płatności może nie być wynikiem złej woli ze strony kontrahenta, ale wynikiem dalszego łańcucha płatności).
Dodatkowo należy zaznaczyć, że większość prowadzonych przez nas spraw windykacyjnych znajduje swój pozytywny finał właśnie na tym etapie. Działania naszej kancelarii motywują dłużników do dobrowolnego uregulowania zobowiązań. Dodatkowo, co warto zaznaczyć, etap ten jest konieczny (stanowi warunek formalny) uregulowany przez Kodeks postępowania cywilnego do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.


Etap III: Pozew, wyrok, nakaz zapłaty


W sytuacji, gdy dłużnik w dalszym ciągu nie reguluje swoich zobowiązań, a jednocześnie są spełnione wszystkie przesłanki do wytoczenia powództwa, nasza kancelaria wykorzystuje wszelkie środki przewidziane prawem w celu ich skutecznego i szybkiego odzyskania. Doświadczenie naszej kancelarii pozwala nam na wybór optymalnej metody odzyskania długu, która będzie w pełni dopasowana do stanu faktycznego danej sprawy. 


Etap IV: Postępowanie egzekucyjne (Komornik)


W chwili uzyskania wyroku lub też nakazu zapłaty nasza Kancelaria zleca rozpoczęcie postępowania egzekucyjnego skutecznemu komornikowi. Kancelaria Adwokacka Macieja Płachety współpracuje z licznym gronem komorników na terenie Warszawy oraz na terenie całego kraju, co pozwala na skierowanie danej sprawy do skutecznego, sprawdzonego komornika.

Nasza kancelaria świadczy usługi windykacji należności dla wszystkich podmiotów, począwszy od osób fizycznych, jednoosobowych działalności gospodarczych po duże przedsiębiorstwa. Jednocześnie wskazujemy, że specyfika windykacji należności pozwala nam na świadczenie takich usług na terenie całego kraju, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy siedziby dłużnika.