W celu przybliżenia różnic pomiędzy separacją i rozwodem koniecznym jest wskazanie kiedy (formalnie) dochodzi do rozwodu.

 

Do rozwodu dochodzi w sytuacji kiedy sąd orzeka o trwałym rozpadzie małżeństwa. Taka decyzja sądu jest decyzją trwałą i nie da się jej odwrócić. Czasem zdarza się, że strony nie są w stanie się porozumieć co do wspólnego życia, jednakże nie chcą sobie zamykać ostatecznie furtki, pozostawiając możliwość powrotu do związku. W takim przypadku pojawia się instytucja separacji. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie ma charakteru trwałego (nieodwracalnego), co umożliwia w przyszłości powrót do wspólnego życia małżonków. Separacja może okazać się dobrym rozwiązaniem dla osób, które widzą szanse na powrót do wspólnego życia w przyszłości, oczywiście jest to zawsze zależne od przyczyn rozpadu związku. Ustanie skutków separacji wymaga stosownego orzeczenia sądu. 

 

Warto również dodać, że postępowanie rozwodowe toczy się w trybie procesowym, natomiast separacja może odbywać się w postępowaniu nieprocesowym.

 

CZEGO NIE WOLNO BĘDĄC W SEPARACJI?

 

Zakończenie związku małżeńskiego poprzez rozwód daje nam w pełni wolną rękę co do podejmowania dalszych decyzji życiowych, krótko mówiąc, możemy zacząć układać życie na nowo. Możemy np. zawrzeć kolejny związek małżeński. 

 

Jeśli zaś chodzi o separację, to sytuacja jest nieco bardziej złożona. W związku z tym, iż ma ona charakter przejściowy, to małżonkowie podczas jej trwania nie mogą zawierać kolejnych małżeństw. 

 

Dodatkowo, jeżeli wskażą na to względy słuszności, to małżonkowie będący w separacji będą zobowiązani do tego, by nieść sobie wzajemną pomoc. 

 

Następną różnicą o której warto powiedzieć i która może okazać się istotna, jest to, że podczas trwania separacji małżonkowie nie mogą zmienić nazwiska, natomiast po ustaniu małżeństwa na skutek rozwodu jest to dopuszczalne. 

 

Co istotne zarówno w przypadku rozwodu jak i separacji ustaje wspólność majątkowa małżeńska. Cały majątek jest dzielony tak samo zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji.

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy w podobnej sprawie - skontaktuj się z naszą Kancelarią i umów się na spotkanie

prawnik bemowo