JAK SPORZĄDZIĆ POZEW ROZWODOWY ?

 

Skierowanie odpowiedniego pozwu rozwodowego powinno być poprzedzone gruntownym przemyśleniem wszystkich argumentów przemawiających za podjęciem takiej decyzji.

 

Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna dla każdej ze stron, często wiąże się ona z nadmiernym stresem, często wręcz z lękiem, dlatego warto udać się do specjalisty i porozmawiać z adwokatem, już w pierwszej fazie postępowania, tj. w chwili podjęcia decyzji o rozwodzie lub nawet przed jej ostatecznym podjęciem.  Jeśli jesteśmy przekonani o słuszności takiej decyzji, zadbajmy o to, żeby podczas postępowania rozwodowego nie popełnić żadnego błędu, który będzie miał negatywne konsekwencje.

 

Adwokat rozwodowy wyjaśni w jaki sposób przebiega postępowania rozwodowe i w jaki sposób przygotować się do takiego postępowania.

 

W zakresie formalności koniecznym jest poprawne sporządzenie pozwu rozwodowego, wolnego od błędów formalnych, czy też innych uchybień.

 

W tym miejscu należy zaznaczyć, że Sąd orzeka o rozwodzie w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami dochodzi do całkowitego zerwania więzi, tj. więzi uczuciowej, więzi fizycznej oraz więzi gospodarczej. Należy mieć na uwadze, że nie ma jednego uniwersalnego wzoru w zakresie czasu w jakim miałoby dojść do całkowitego rozpadu pożycia małżeńskiego. Nie ma dwóch identycznych spraw, każda rozpatrywana jest indywidualnie, uwzględnia problemy stron postępowania, występujące miedzy nimi konflikty oraz przyczyny ich wystąpienia.

 

Najważniejszym elementem postępowania rozwodowego jest przygotowanie odpowiedniego pozwu. To z treści pozwu wynikać będzie w jaki sposób prowadzona będzie sprawa oraz o jakich elementach ma decydować sąd.

 

Aby postępowanie przed sądem trwało możliwie jak najkrócej,  warto skorzystać z pomocy adwokata specjalizującego się w sprawach cywilnych i rodzinnych.

 

POZEW O ROZWÓD – JAKIE DOKUMENTY BĘDĄ POTRZEBNE ?

 

Do pozwu rozwodowego powinny być załączone odpowiednie dokumenty, które będą stanowić załączniki do pozwu. Dokumentami takimi są m. in. odpis aktu małżeństwa, akty urodzenia dzieci, oraz wszelkie inne dokumenty mające służyć jako dowód w postępowaniu np. dokumenty potwierdzające wydatki na dzieci w przypadku, gdy przy rozwodzie będziemy występować o alimenty.

 

Kompletny pozew powinien być przekazany do sądu w dwóch egzemplarzach, z uwagi na konieczność przekazania jednego z nich współmałżonkowi.

 

ILE KOSZTUJE ROZWÓD ?

 

Opłata sądowa, którą należy uiścić przy składaniu pozwu wynosi 600 zł, pozostałe koszty to wynagrodzenie dla prawnika rozwodowego oraz ewentualne koszty możliwych mediacji, czy też opinii biegłych sądowych (o ile zajdzie taka konieczność).

 


DODATKOWE OPŁATY

 

W niektórych przypadkach mogą pojawić się dodatkowe opłaty. I tak na przykład, w sytuacji gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, może powstać potrzeba sporządzenia opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów, aby zasięgnąć fachowej wiedzy na temat stanu sytuacji rodzinnej opiekuńczej i wychowawczej małoletniego dziecka stron. Z reguły taka potrzeba zaistnieje, gdy strony nie dojdą do porozumienia w kwestii dotyczącej dalszego zamieszkiwania i wychowania wspólnych małoletnich dzieci.

Jeśli strony zostaną skierowane do mediacji (sąd namawia strony do jej przeprowadzenia), wówczas trzeba liczyć się z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia za pracę mediatora – w zależności od sytuacji, stopnia skomplikowania sprawy, koszt ten może wynosić około 500 zł.

Należy także pamiętać, że sąd rozstrzygający sprawę w wyroku może nakazać od jednej strony na rzecz drugiej zwrot kosztów procesu. Z reguły strona która została uznana za winną rozkładu pożycia ma obowiązek zwrócić  koszty drugiej stronie.

 

ZWOLNIENIE OD KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWIE O ROZWÓD

 

Jeśli Twoja obecna sytuacja ekonomiczna nie pozwala Ci na poniesienie kosztów związanych z postępowaniem rozwodowym  możesz wraz z pozwem o rozwód złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Do wniosku należy złożyć odpowiedni formularz/ oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Załącznik taki znaleźć możesz np. TUTAJ

Sąd po dokonaniu szczegółowej analizy Twojej sytuacji finansowej podejmie decyzję, czy zostaniesz zwolniony od kosztów sądowych w postępowaniu w całości, w części lub odmówi zwolnienia.

 

CZY WARTO KORZYSTAĆ Z POMOCY ADWOKATA ?

 

Samo podjęcie decyzji o rozwiązaniu małżeństwa jest niezwykle stresującym doświadczeniem, zwłaszcza w obliczu okoliczności, które do tego stanu doprowadziły. W takim przypadku nietrudno o uchybienia formalne lub braki w umiejętności odpowiedniego uargumentowania swoich racji. Doświadczony adwokat, który wie jak napisać pozew rozwodowy, z pewnością będzie cennym wsparciem dla osoby, która taki wniosek zamierza wystosować.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie rozwodowej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplcheta.pl 

 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie rozwodowej, to zaznaczamy, że prowadzimy postępowania rozwodowe m. in. w Warszawie, w szczególności w dzielnicach:

 

Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Wola, Włochy, Ursus, Ursynów, Mokotów, Bielany, Białołęka, Targówek, Ochota, Śródmieście, Wilanów, Praga - Południe, Praga – Północ

 

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria obsługuje również Klientów m. in. z miejscowości:

 

Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Babice Stare, Babice Nowe, Latchorzew, Zielonki, Blizne Łaszczyńskiego, Macierzysz, Jawczyce, Bronisze.

 

adwokat rozwodowy warszawa, adwokat rozwód warszaw Bemowo, adwokat od rozwodu, dobry adwokat rozwodowy, adwokat rozwód Bemowo, adwokat rozwód Wola, adwokat rozwód Bielany, adwokat rozwód Włochy, adwokat rozwód Żoliborz