W przebiegu postępowania karnego zakłada się, że oskarżony lub podejrzany w trakcie działania był poczytalny. Prawo nie definiuje tego stanu w żaden konkretny sposób – zamiast tego domniemywa się, że każdy sprawca czynu zabronionego, popełniając go, zdawał sobie sprawę z jego konsekwencji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których oskarżony był niepoczytalny lub posiadał poczytalność ograniczoną. Jak przekłada się to na odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo?

 

Kodeks karny a niepoczytalność

 

W przepisach prawnych znajdziemy zapis mówiący o tym, że sprawcę uznaje się za niepoczytalnego, jeśli w chwili popełniania czynu zabronionego nie był w stanie rozpoznać charakteru popełnianego czynu. Co więcej, z takich powodów, jak:

  • choroba psychiczna
  • upośledzenie umysłowe
  • inne zakłócenia czynności psychicznych

nie mógł również właściwie pokierować swoim zachowaniem. Stan niepoczytalności stwierdzany jest przez biegłych psychiatrów. Co ważne, przepis ten nie ma zastosowania w sytuacjach, w których sprawca świadomie wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia.

 

Jakie są konsekwencje stwierdzenia niepoczytalności u sprawcy przestępstwa?

 

Mówiąc krótko – wyklucza to jego odpowiedzialność karną za popełniony czyn. Warunek jest jeden: niepoczytalny sprawca czynu zabronionego w postępowaniu karnym musiał nie zdawać sobie sprawy ze swojego zachowania w chwili popełnienia przestępstwa – osądzane jest bowiem jego zachowanie właśnie w tym momencie. Taki stan traktowany jest jako okoliczność popełnienia czynu zabronionego, która wyklucza winę niepoczytalnego sprawcy, a sąd najczęściej decyduje o umorzeniu sprawy. Może także nakazać zastosowanie środków zabezpieczających: terapii, kontroli miejsca przebywania lub przymusowym pobycie w zakładzie psychiatrycznym.

 

A co w sytuacjach ograniczonej poczytalności?

 

Jeśli udowodni się, że w momencie popełniania przestępstwa sprawca był w stanie ograniczonej poczytalności, sąd może zadecydować o nadzwyczajnym złagodzeniu kary. Ograniczona poczytalność rozumiana jest jako ograniczona zdolność do oceniania charakteru swoich działań, a także ich konsekwencji. Decyzja o złagodzeniu kary nie zawsze jest podejmowana – zależy to od danej sprawy.

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie karnej, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplacheta.pl 

 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani wsparciem naszej Kancelarii w sprawie karnej, to zaznaczamy, że świadczymy obronę w sprawach karnych na terenie całego kraju, a w szczególności na terenie Warszawy.

 

Kancelaria świadczy swoje usługi w następujących dzielnicach: Bemowo (tutaj jest zlokalizowana Kancelaria), Adwokat Warszawa, Adwokat Wola, Adwokat Włochy, Adwokat Ursus, Adwokat Ursynów, Adwokat Mokotów, Adwokat Bielany, Adwokat Białołęka, Adwokat Targówek, Adwokat Ochota, Adwokat Śródmieście, Adwokat Wilanów, Adwokat Praga - Południe, Adwokat Praga – Północ