Świadczenie postojowe to jednorazowe świadczenie dla osób prowadzących działalność gospodarczą w wysokości 1300 zł  lub 2080 zł, którego zadaniem jest rekompensacja braku przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce świadczenie postojowe będzie dotyczyć przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców bądź innych przepisów szczególnych, kiedy przez skutki pandemii koronawirusa ich przedsiębiorstwa miały przestój w swej działalności.

 

 

 

 

 

O świadczenie może wnioskować każdy przedsiębiorca, który:

1) prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 lutego 2020 r.,
2) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął przychód nie wyższy niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
3) w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osiągnął przychód o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc.

 

Wniosek o świadczenie postojowe może zostać złożony w następujący sposób:

 

1) w placówce ZUS poprzez wykorzystanie skrzynki na dokumenty (brak kontaktu z pracownikami),
2) w formie elektronicznej,
3) za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

Więcej informacji na temat świadczenia postojowego, w tym wzór wniosku o jego przyznanie oraz instrukcję wypełniania wniosku można znaleźć na stronie ZUS: 

 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE ZUS