Pojęcia takie jak władza rodzicielska, czy też kontakty z małoletnim dzieckiem przeważnie kojarzą się z kwestiami dotyczącymi rozwodu. Jednakże mogą one być związane także z konkubinatem (związkiem nieformalnym) oraz innych stosunków między stronami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uogólniając można wskazać następujące przyczyny ustalenia kontaktów rodziców z dziećmi:

 

  • sytuacja, gdzie mamy do czynienia z niewłaściwym wykonywaniem kontaktów przez byłego partnera będącego rodzicem dziecka,
  • utrudnianie kontaktów z małoletnimi dziećmi przez jedną ze stron względem drugiej strony,
  • zaistnienie takich okoliczności, które powodują brak możliwości wykonywania kontaktów w dotychczasowy sposób,
  • wykonywanie kontaktów w sposób, który jest niezgodny z dobrem małoletniego.

 

Należy pamiętać, że w ramach kontaktów z małoletnim, sprawowania władzy rodzicielskiej oraz opieki nad małoletnim mamy do czynienia z takimi elementami jak:

 

  • określenie w jaki sposób będzie dochodziło do spotkań z małoletnim,
  • możliwość kontaktu korespondencyjnego, w tym za pośrednictwem np. wiadomości elektronicznych, najlepszy adwokat od rozwodów w warszawie
  • możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego,
  • kwestie dotyczące np. uprawnienia do podejmowania decyzji związanych z życiem małoletniego (decyzje związane z edukacją, wychowanie, leczeniem etc.)

 

Praktyka w zawodzie adwokata wskazuje na to, że sprawowanie władzy rodzicielskiej, w tym opieka nad małoletnim jest tematem bardzo trudnym dla rodziców żyjących w konflikcie. Wszelkie ustalenia dotyczące tej delikatnej materii wypracowuje się często w dużym trudzie, przy towarzyszących silnych emocjach. Problemy mogą pojawiać się nie tylko na etapie postępowania przed sądem, ale także po. dobry adwokat bemowo włochy żoliborz ursus

 

Dlatego wskazuję, że w takim przypadku należy mieć na uwadze możliwość zabezpieczenia kontaktów w toku procesu. Jest to bardzo istotne szczególnie w sytuacji, gdy druga strona nam te kontakty stale utrudnia lub ogranicza. adwokat od rozwodu

 

Po drugie zawsze należy pamiętać o tym, że jeśli pomimo orzeczenia sądu w zakresie kontaktów z małoletnim druga strona nadal uniemożliwia kontakty z dzieckiem wbrew orzeczeniu sądu, to można skorzystać z szeregu narzędzi prawnych, które doprowadzą do egzekucji kontaktów oraz nałożenia kar finansowych na trudnego rodzica. adwokat opieka nad dzieckiem

 

W takim przypadku można sięgnąć do przepisów prawa rodzinnego, ale pomocne również będą przepisy prawa karnego. adwokat kontakty z dzieckiem

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej w sprawie władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dzieckiem - skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie!