W kontekście nowych zmian w przepisach pragnę przybliżyć Państwu kwestię konfiskaty pojazdu w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.


Nowelizacja Kodeksu Karnego, wprowadzająca możliwość konfiskaty samochodu za jazdę po spożyciu alkoholu, stanowi istotny punkt w naszym systemie prawnym. Począwszy od 14 marca 2024 roku, pijany kierowca zatrzymany przez organy ścigania musi być świadomy możliwości utraty swojego pojazdu. Jednakże, ważne jest zrozumienie procedury związanej z tą konfiskatą oraz ewentualnych strategii obronnych.

 

Przede wszystkim, warto zaznaczyć, że przepisy regulujące konfiskatę pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu znajdują się w art. 178 § 3, art. 178a § 5 oraz art. 44b Kodeksu Karnego. Te zapisy stanowią podstawę dla postępowania sądowego w przypadku konfiskaty pojazdu.


Kogo i według jakich kryteriów według nowych przepisów może dotknąć konfiskata auta po alkoholu?

 

Zgodnie z art. 178 § 3 Kodeksu karnego, tego rodzaju represja będzie stosowana wobec tych osób, które zostały skazane za popełnienie przestępstwa polegającego na:

 

1) sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa lub wywołaniu katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającej życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, także w stanie nieumyślności,

 

2) naruszeniu, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym i spowodowaniu nieumyślnie wypadku, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała w postaci tzw. średniego uszczerbku na zdrowiu,

 

3) znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo zbiegli z miejsca zdarzenia bądź spożywali alkohol czy zażywali środek odurzający po popełnieniu tych czynów, a przed poddaniem ich przez uprawniony organ badaniu w celu ustalenia w organizmie zawartości alkoholu lub obecności środka odurzającego,


Podkreślenia wymaga fakt, że we wszystkich opisanych sytuacjach, konfiskata samochodu będzie obligatoryjna, co oznacza, że sąd będzie musiał ją orzec.

 

Zgodnie z art. 178a § 5 Kodeksu karnego Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

 

Od powyższej zasady ustawodawca przewidział wyjątek w sytuacji, gdy zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa tj. prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, będzie niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie będzie prowadziła do takiego stężenia.

 

Procedura ta, choć złożona, może być podzielona na kilka etapów. W pierwszym kroku, organy ścigania zabezpieczają pojazd na okres 7 dni, co ma na celu zapobieżenie ewentualnemu uniknięciu kary przez sprawcę. 

Następnie, prokurator może wydać postanowienie o zabezpieczeniu pojazdu na dłuższy okres, po czym sąd podejmuje decyzję o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa. 

 

Warto również zwrócić uwagę na kontrowersje związane z nowymi przepisami. Niektórzy eksperci kwestionują zgodność tych przepisów z Konstytucją, argumentując, że konfiskata ta może być traktowana jako sankcja automatyczna, co stoi w sprzeczności z zasadą indywidualizacji kary. Ponadto, istnieje obawa, że konfiskata samochodu może dotknąć niewłaściwie innych członków rodziny, co wskazuje na pewne niedoskonałości w tych przepisach.

 

Wobec tego, istotne jest, aby osoby objęte procedurą konfiskaty samochodu podjęły odpowiednie kroki obronne. W niektórych przypadkach warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który może pomóc w skonstruowaniu efektywnej linii obrony oraz reprezentować interesy klienta w sądzie.

 

Podsumowując, nowe przepisy dotyczące konfiskaty pojazdu za jazdę pod wpływem alkoholu wprowadzają istotne zmiany w polskim systemie prawnym.  W razie potrzeby, zawsze warto skonsultować się z adwokat warszawa, który może pomóc w tej trudnej sytuacji.

 

Szukasz kogoś doświadczonego w tematyce karnej? Adwokat Warszawa – skontaktuj się z nami, a pomożemy!