JAZDA PO ALKOHOLU – ADWOKAT WARSZAWA
KONTAKT ALARMOWY

696599733
POMAGAMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU

 

Pijani kierowcy w Polsce – statystyki za ostatnie lata

 

Analizując raporty Biura Drogowego Policji, natychmiast zauważamy, że prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu jest nadal znaczną przyczyną wypadków drogowych. Choć liczba ta maleje z roku na rok, to zmiany te są nadal minimalne.

W 2019 roku miało miejsce aż 1 092 wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców, przy jednoczesnym zatrzymaniu aż 110 971 takich kierujących. W kolejnych latach dane te przedstawiały się następująco:

 1. W 2020 roku zanotowano 2 015 wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców i zatrzymano 98 941 takich osób.
 2. W 2021 roku liczba wypadków wyniosła 1 066, a zatrzymano 101 892 kierujących.
 3. W 2022 roku liczba wypadków wzrosła do 1 215, a zatrzymanych kierowców było 97 856.

Nawet w samym styczniu 2023 roku kontrola drogowa ujawniła aż 7 076 kierujących będących "na podwójnym gazie".

Kontrola trzeźwości na drogach jest przede wszystkim zadaniem policji, chociaż Straż Graniczna również jest uprawniona do przeprowadzania takich kontroli. Patrole Straży Miejskiej i Straży Leśnej nie mają uprawnień do przeprowadzania testów na trzeźwość, ale w przypadku podejrzeń w tej kwestii, mogą zatrzymać dalszą jazdę i wezwać na miejsce patrol policji.

 

Jakie konsekwencje grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

 

Aby określić wysokość kary za jazdę pod wpływem alkoholu, konieczne jest określenie dokładnej ilości alkoholu w organizmie kierowcy. W Polsce kara za jazdę pod wpływem alkoholu jest uzależniona od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy i może być traktowana jako przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości lub jako wykroczenie jazdy po użyciu alkoholu.

Społeczeństwo uważa jazdę po spożyciu alkoholu za nieodpowiedzialne zachowanie, ale z perspektywy prawa, istnieją konkretne poziomy promili określające, kiedy kierowca jest uważany za nietrzeźwego. Według Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dozwolona ilość alkoholu we krwi kierującego pojazdem wynosi do 0,2 promila. Jeśli stężenie alkoholu wynosi od 0,2 do 0,5 promila, mamy do czynienia z wykroczeniem. Oznacza to, że dozwolona ilość promili to każda wartość poniżej 0,2 promila - prowadzenie pojazdu z wyższym poziomem alkoholu we krwi jest uważane za jazdę pod wpływem alkoholu. Jednak, jeśli stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila, kierowca odpowiada za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości.

 

Zgodnie z art. 178a § 1 Kodeksu Karnego, jazda "na podwójnym gazie" może skończyć się grzywną, karą ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat. Kierowcy grozi również zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat i wpis w rejestrze karnym. Od 1 października 2023 roku, karą za jazdę "na podwójnym gazie" będzie pozbawienie wolności do 3 lat.

 

Warto zauważyć, że od marca 2024 roku wprowadzone zostaną zmiany w przepisach, które pozwolą na konfiskatę samochodu w przypadku prowadzenia pojazdu z poziomem alkoholu we krwi przekraczającym 1,5 promila, w przypadku spowodowania wypadku przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila lub w przypadku recydywy - tj. ponownego naruszenia prawa w podobny sposób.

 

Co zrobić, gdy zostaniesz zatrzymany podczas kontroli trzeźwości?

 

W przypadku zatrzymania przez policję podczas kontroli trzeźwości, funkcjonariusz może zwrócić uwagę na pewne zachowania sugerujące, że jesteś pod wpływem alkoholu, a następnie poprosić cię o wykonanie testu alkomatem.

Warto wiedzieć, że przekroczenie określonej wartości podczas badania, czyli wynik wynoszący więcej niż 0,1 mg alkoholu na dm^3 wydychanego powietrza, niekoniecznie oznacza utratę prawa jazdy. Funkcjonariusz przeprowadza zazwyczaj dwa dodatkowe testy w odstępie 15 minut, a jeśli w obu przypadkach urządzenie nie wykryje alkoholu, wynik pierwszego badania może być uznany za błąd pomiarowy.

Należy jednak pamiętać, że kierowca ma prawo odmówić badania alkomatem. Odmowa badania nie zwalnia jednak z konsekwencji jazdy pod wpływem alkoholu. W większości przypadków kierowca zostanie przewieziony do szpitala w celu przeprowadzenia badań krwi.

Kierowca wobec którego postawione zostały zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości może starać się o warunkowe umorzenie postępowania, jeśli jest to jego pierwsze przewinienie. Warto także zwrócić się o pomoc do adwokata od przestępstw związanych z jazdą po alkoholu, aby dokładnie zrozumieć swoje prawa i przygotować obronę w przypadku, gdy zostaniesz oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. 

 

Jazda po alkoholu w Polsce niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Kara za jazdę pod wpływem alkoholu zależy od poziomu alkoholu w organizmie kierowcy i liczby przewinień. Oto wyraźne wskazanie kar za różne poziomy promili i typy naruszeń:

 

1. Jazda po alkoholu jako wykroczenie:

 • Przekroczenie 0,2 promila alkoholu we krwi to wykroczenie.
 • Kara: Grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 6 miesięcy, punkty karne.


2. Jazda po alkoholu jako przestępstwo:

 • Przekroczenie 0,5 promila alkoholu we krwi to przestępstwo.
 • Kara: Kierowcy grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 2 lat (od 1 października 2023 roku, kara za jazdę "na podwójnym gazie" wynosi pozbawienie wolności do 3 lat), zakaz prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 3 lat, wpis do rejestru karnego, odebranie prawa jazdy na okres co najmniej 3 miesięcy.


3. Jazda po alkoholu w przypadku wypadku:

 • Spowodowanie wypadku przy stężeniu alkoholu przekraczającym 0,5 promila to przestępstwo.
 • Kara: Kierowcy grozi wyższa grzywna, dłuższy zakaz prowadzenia pojazdów, a także dłuższe pozbawienie wolności.
   

4. Recydywa:

 • Jeśli kierowca popełni przestępstwo jazdy po alkoholu po raz kolejny w ciągu 10 lat, kara jest znacząco surowsza.
 • Kara: W takim przypadku, kierowcy grozi pozbawienie wolności do 5 lat oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
   

5. Zmiany w przepisach dotyczące konfiskaty pojazdu:

 • Od marca 2024 roku wprowadzono możliwość konfiskaty samochodu w przypadku prowadzenia pojazdu z poziomem alkoholu we krwi przekraczającym 1,5 promila, w przypadku spowodowania wypadku przy stężeniu alkoholu powyżej 0,5 promila lub w przypadku recydywy.
   

Jasne jest, że konsekwencje za jazdę po alkoholu są poważne i mogą znacząco wpłynąć na życie kierowcy, 
 

Jeśli ktoś został zatrzymany w związku z zarzutem jazdy po alkoholu, istnieje kilka istotnych kroków i wskazówek, które należy uwzględnić. Pomoc adwokata może znacząco wpłynąć na rozwój sprawy i minimalizację potencjalnych konsekwencji prawnych.

 

Oto, co podejrzany może zrobić:

 

1. Kontakt z adwokatem: Po zatrzymaniu i otrzymaniu zarzutu jazdy po alkoholu warto natychmiast skontaktować się z doświadczonym adwokatem specjalizującym się w sprawach kierowania pojazdem po spożyciu alkoholu. Adwokat ten będzie w stanie zapewnić niezbędną pomoc prawną oraz wskazówki na każdym etapie postępowania.

2. Przygotowanie się na przesłuchanie: Adwokat może pomóc podejrzanemu w przygotowaniu na ewentualne przesłuchanie przez organy ścigania. Udzieli on wskazówek dotyczących tego, co można powiedzieć podczas takiego przesłuchania i jakie przysługują nam prawa. Ważne jest, aby nie składać wyjaśnień samodzielnie bez konsultacji z adwokatem.

3. Analiza dowodów: Doświadczony adwokat przeprowadzi dokładną analizę dostępnych dowodów, w tym wyników badań alkomatem czy wyników badań krwi. Może to pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnych naruszeń proceduralnych lub błędów, które można wykorzystać w obronie podejrzanego.

4. Przygotowanie strategii obrony: Adwokat specjalizujących się w sprawach związanych z jazdą po alkoholu przygotuje strategię obrony, która może obejmować zarówno kwestie proceduralne, jak i dowodowe. Celem będzie minimalizacja konsekwencji prawnych dla podejrzanego, w tym próba obniżenia ewentualnych kar.

5. Reprezentacja w sądzie: Jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu, adwokat będzie reprezentować podejrzanego. Adwokat zadba o to, aby prawa jego klienta były skutecznie chronione i przedstawi argumenty, które mogą pomóc w osiągnięciu jak najkorzystniejszego wyniku sprawy.

6. Ewentualne negocjacje: Adwokat może próbować negocjować z prokuratorem lub innymi stronami w celu osiągnięcia porozumienia, które pozwoli uniknąć długotrwałego procesu sądowego lub zmniejszenia kary. Negocjacje takie mogą obejmować np. umowę o przyznanie się do winy w zamian za łagodniejszą karę.

Warto podkreślić, że pomoc adwokata jest istotna, aby zapewnić sprawiedliwość i ochronę praw podejrzanego. Adwokat jest specjalistą w dziedzinie prawa i jest w stanie zapewnić kompleksową opiekę prawną w trakcie całego procesu sądowego. Jeśli ktoś jest podejrzany o jazdę po alkoholu, warto skonsultować się z doświadczonym adwokatem z naszej kancelarii, który będzie działać w najlepiej pojętych interesach swojego klienta i starać się osiągnąć jak najkorzystniejszy wynik prawny w danej sytuacji.

 

Proces współpracy z kancelarią w przypadku zarzutów za jazdę po alkoholu:

 

Krok 1: Kontakt z nami, dostarczenie niezbędnych dokumentów, powierzenie nam sprawy za jazdę po alkoholu

Pierwszym krokiem jest skontaktowanie się z naszą kancelarią prawną, która ma swoją siedzibę w Warszawie. Możesz to zrobić telefonicznie pod nr telefonu 696599733 lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Nasi pracownicy odpowiedzą na Twoje pytania, umówią wstępne spotkanie, lub przekażą informacje, które pomogą Ci zrozumieć proces współpracy.

Na wstępnym spotkaniu lub w trakcie konsultacji omówimy Twoją sytuację i przekażesz nam wszystkie niezbędne dokumenty i informacje dotyczące zarzutów za jazdę po alkoholu. Będziemy też rozmawiać o Twoich oczekiwaniach i celach w związku z tą sprawą.

Krok 2: Złożenie wniosku do Sądu o umorzenie sprawy

Nasza kancelaria, mając pełną wiedzę na temat Twojej sytuacji, przygotuje odpowiedni wniosek do Sądu w celu umorzenia sprawy związanej z jazdą po alkoholu. Wniosek ten będzie opierał się na przekonujących argumentach oraz ewentualnych naruszeniach proceduralnych lub innych okolicznościach, które mogą skutkować umorzeniem sprawy.

Nasi prawnicy reprezentują Cię przed Sądem, dostarczając dokumenty i przedstawiając Twoje stanowisko. Starają się przekonać Sąd, że umorzenie sprawy lub inna łagodniejsza decyzja są uzasadnione w Twoim przypadku.

Krok 3: Pomyślny wyrok Sądu, uzyskanie warunkowego umorzenia sprawy

Jeśli Sąd podejmuje decyzję o warunkowym umorzeniu sprawy, będziemy monitorować spełnianie warunków i poinformujemy Cię o postępach w tej sprawie.

W razie jakichkolwiek pytań będziemy do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania współpracy.

 

Nasza kancelaria zatrudnia doświadczonych adwokatów specjalizujących się w sprawach związanych
z jazdą po alkoholu, dlatego możesz mieć pewność, że Twoja sprawa jest w rękach profesjonalistów.

 

JAZDA PO ALKOHOLU – ADWOKAT WARSZAWA
KONTAKT ALARMOWY

696599733