Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie postępowania karnego oraz podczas wszelkich czynności prawnych. Niezwykle ważne jest, aby dobry prawnik brał udział w postępowaniu na jego wczesnym etapie. Pierwsze przesłuchanie może mieć decydujący wpływ na wynik postępowania karnego.

 

Prawnicy naszej Kancelarii reprezentują Klientów od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe we wszystkich instancjach, kończąc na postępowaniu wykonawczym.

 

Kancelaria oferuje pomoc prawną wszystkim uczestnikom postępowania karnego, oskarżonym, podejrzanym, pokrzywdzonym, oskarżycielom posiłkowym, oskarżycielom prywatnym. Kancelaria Bemowo udziela porad prawnych z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowego, wykonawczego.

 

Nasze usługi obejmują wszystkie dziedziny czynności w zakresie prawa karnego w tym:

 • obronę podejrzanego w sprawach o przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję,
 • pomoc rodzinie w uzyskaniu zgody prokuratora lub sądu na widzenie się z osobą tymczasowo aresztowaną;
 • uczestniczenie obrońcy w posiedzeniach w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 • obronę przed sądem;
 • obronę podejrzanego o popełnienie wykroczenia na etapie czynności wyjaśniających;
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym, w tym sporządzanie wniosków i zażaleń
 • w sprawach o odroczenie wykonania kary, udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, przedterminowe warunkowe zwolnienie i przerwę w odbywaniu kary;
 • sporządzanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, subsydiarnych aktów oskarżenia,
  a także aktów oskarżenia w sprawach prywatnoskargowych;
 • reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem na etapie postępowania przygotowawczego, a następnie przed sądem, jako oskarżycieli posiłkowych;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu nawiązki albo naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w postępowaniu karnym.