Przepisy obejmują wiele aspektów naszego życia. Stąd wyróżnia się także regulacje w zakresie prawa rodzinnego, które wchodzi w zakres specjalizacji, jakimi zajmujemy się w naszej kancelarii adwokackiej. W ramach naszej działalności świadczymy naszym Klientom usługi w obszarze:

  • udzielania porad w zakresie prawa rodzinnego,
  • sporządzaniem pism procesowych,
  • reprezentowaniem Klientów przed sądami.

Nasz zespół zajmuje się pomocą w zakresie rozwodów, separacji, ustanawiania rozdzielności majątkowej między małżonkami, podziału majątku małżeńskiego, alimentów, ustalania kontaktów z dziećmi, ograniczenia, zawieszenia, przywrócenia oraz pozbawienia władzy rodzicielskiej, a także ubezwłasnowolnień i przysposobień.

Adwokat Maciej Płacheta - rozwody, alimenty i pozostałe elementy prawa rodzinnego

Sprawa każdego klienta powinna być rozwiązywana indywidualnie. Każdy przypadek jest bowiem zupełnie inny od pozostałych. Konieczna jest w takim razie szczegółowa analiza sytuacji, w jakiej znalazł się Klient. Dlatego też nad sprawą czuwa skrupulatnie dobrany zespół, w celu możliwie szczegółowego poznania każdego elementu sprawy. Dzięki temu możliwe jest przygotowanie strategii prawnej działania odpowiedniego dla danego przypadku.

Nasza kancelaria działa w sposób kompleksowy. Zajmujemy się doradzaniem naszym Klientom, reprezentowaniem ich w sądzie, a także przygotowywaniem wszelkich dokumentów związanych ze sprawą. W celu skorzystania ze świadczonych usług, wystarczy skontaktować się z nami telefoniczne, napisać wiadomość na adres e-mail dostępny w zakładce “kontakt” na naszej stronie lub udać się do naszego biura w Warszawie.