Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie prawa cywilnego obejmuje doradztwo, reprezentację przed sądami i urzędami oraz obsługę prawną.

 

Najpopularniejsze sprawy cywilne (sądowe), które prowadzi nasza Kancelaria to:

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o stwierdzenie zasiedzenia,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • sprawy z zakresu postępowania wieczystoksięgowego,
 • sprawy o naruszenie posiadania,
 • sprawy o naruszenie własności,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 • sprawy rodzinne i opiekuńcze,
 • sprawy o ustalenie,
 • sprawy o odszkodowanie.

 

W zakresie usług świadczonych przez naszą Kancelarię Adwokacką prowadzimy także negocjacje pozasądowe, mające na celu doprowadzenie do porozumienia stron i zawarcia ugody.


Kancelaria zajmuje się także przygotowywaniem umów z zakresu prawa cywilnego. W zależności od Państwa potrzeb usługa obejmować może analizę wszelkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, sporządzenie umowy od podstaw, mając na względzie interes Klienta, bądź też redakcję projektu przedstawionej umowy lub jedynie doradztwo w zakresie kierunku przygotowania umowy.

 

Najpopularniejsze umowy przygotowywane przez Kancelarię to:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa najmu,
 • umowa przedwstępna,
 • umowa darowizny,
 • umowa o pracę,
 • umowa zlecenia,
 • umowa o dożywocie,
 • umowa ugody,
 • umowa o dzieło,
 • umowa spółki,
 • umowa deweloperska,
 • umowa pożyczki.
   

 

Prawo cywilne – najważniejsze informacje

 

Jest to gałąź prawa prywatnego, które ma wielowiekową tradycję sięgającą czasów rzymskich i II w. p.n.e. Wtedy to rozróżniono zespół norm odnoszących się do kwestii prywatnych i publicznych.

 

Do jego najważniejszych zadań należy ochrona interesu jednostki oraz regulacja stosunków między jednostkami, które są wobec siebie autonomiczne. Nie występuje tu stosunek podporządkowania jednej jednostki wobec drugiej. Normy skupiają się przede wszystkim na korzyści jednostki, nie społeczeństwa. Z kolei jednostki, a konkretniej autonomiczne i równe sobie podmioty będące dwoma stronami w sporze, mają do dyspozycji te same sposoby pozwalające na układanie wzajemnych stosunków. Przykładem takiego środka są umowy.

 

Źródła

 

Jego podstawowym i nadrzędnym źródłem jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, która została uchwalona 2 kwietnia 1997. Kolejnym jego źródłem jest Kodeks cywilny. Ustawa ta powstała w 1964 roku i weszła w życie z dniem 1 stycznia kolejnego roku, czyli 1965. Wywodzi się ono także z pomniejszych ustaw.