ALIMENTY NA DZIECKO – ADWOKAT WARSZAWA

 

Alimenty to obowiązek dostarczania osobom bliskim środków utrzymania oraz wychowania.

Z reguły fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jest bezsporny, natomiast spór może zaistnieć w zakresie wysokości świadczenia względem uprawnionego.

Wyróżnić można dwa najczęściej występujące typy postępowań alimentacyjnych:

 

- alimenty na byłego małżonka,

 

- alimenty na dziecko

 

Jakie główne elementy są brane pod uwagę w postępowanie o zasądzenie alimentów na dziecko?

 

W pierwszej kolejności przy ustalaniu wysokości obowiązku alimentacyjnego pod uwagę bierze się wszelkie wydatki, które są ponoszone na dziecko/ dzieci, a są to w szczególności:

 

1) koszty wyżywienia dziecka,

2) koszt ubioru,

3) koszt edukacji,

4) koszt leczenia,

5) koszt rozrywki/ hobby,

6) koszt mieszkania,

i inne

 

ILE TRWA OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY?

 

Obowiązek alimentacyjny może trwać przez cały okres, gdy uprawniony do alimentów (dziecko) nie ma możliwości samodzielnego utrzymania się, przy czym co istotne brak jest wskazania górnej granicy wieku dziecka.  

W celu uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, który może się utrzymać samodzielnie należy złożyć pozew do sądu.

 

 

POZEW O ALIMENTY – PRAWNIK OD ALIMENTÓW WARSZAWA

 

Pozew o alimenty należy wnieść do sądu w momencie, gdy rodzic nie poczuwa się do odpowiedzialności i nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka. Alimenty dochodzone są w postępowaniu procesowym.

Pozew może obejmować swym zakresem orzeczenie obowiązku alimentacyjnego oraz wskazanie jakiej kwoty alimentów żądamy.

Istnieje również możliwość skierowania do sądu pozwu o podwyższenie kwoty już istniejącego zobowiązania alimentacyjnego w sytuacji, gdy zwiększyły się koszty utrzymania dziecka względem ostatniego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.

 

Więcej o podwyższeniu alimentów tutaj:

https://www.adwokatplacheta.pl/porady-prawne/podwyzszenie-alimentow-kiedy-i-jak-podwyzszyc-alimenty

 

ILE WYNOSZĄ ALIMENTY NA DZIECKO?

 

Praktycznie przy każdej prowadzonej przez naszą kancelarię sprawie o alimenty spotykamy się z pytaniem ile sąd zasądzi alimentów.

W takim przypadku wskazujemy, że nie ma jednej właściwej odpowiedzi. Wynika to z faktu, że każda prawa jest rozpatrywana indywidualnie, a sąd każdorazowo analizuje sytuację różnych osób (ocenia poziom życia, bada jakie są usprawiedliwione potrzeby dziecka, a także ocenia możliwości zarobkowe zobowiązanego.

 

W postępowaniu alimentacyjnym sąd będzie ustalać, jakie wydatki ponosi opiekun dziecka w związku z usprawiedliwionymi potrzebami dziecka. W związku z tym istotnym jest, aby już w pozwie o alimenty zawrzeć wszelkie informacje, wskazać dowody, które potwierdzą (uprawdopodobnią) nasze twierdzenia.

Następnie sąd zbada oraz oceni jakie są możliwości zarobkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów na dziecko. W tym miejscu warto podkreślić, że sąd będzie oceniać możliwości zarobkowe, a nie jedynie obecnie uzyskiwane dochody. Łatwo można sobie wyobrazić sytuację, gdzie pozwany w chwili toczącego się postępowania alimentacyjnego będzie miał status np. osoby bezrobotnej, podczas gdy wcześniej wykonywał dobrze płatny zawód i nie ma przeszkód, aby w dalszym ciągu taką pracę wykonywał.

 

STOPA ŻYCIOWA CZŁONKÓW RODZINY

 

Przy ustalaniu wysokości alimentów powinien być brany pod uwagę fakt, że każdy z członków rodziny powinien żyć na zbliżonej stopie życiowej, dlatego jeśli poziom życia rodzica jest wysoki, to podobny standard powinien być zagwarantowany też dziecku.

 

ALIMENTY A POBYT ZA GRANICĄ

 

Jeśli alimenty zostały zasądzone wyrokiem, a zobowiązany do ich płacenia przebywa za granicą, wówczas także jest możliwość ich dochodzenia.

Wówczas koniecznym jest złożenie odpowiedniego wniosku  o realizację alimentów od dłużnika zamieszkałego za granicą, następnie sporządzany jest wniosek do właściwego organu państwa, w którym przebywa dłużnik.

 

PRAWNIK ALIMENTY WARSZAWA

 

Kancelaria specjalizuje się w ustalaniu kosztów utrzymania uprawnionych do alimentów i dochodzeniu alimentów przed sądem.

 

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w sprawie o alimenty, zachęcam do kontaktu z Kancelarią bezpośrednio pod numerem tel.: +48 696 599 733 lub też na adres mailowy: kancelaria@adwokatplcheta.pl