Prowadzenie biznesu w dzisiejszych czasach wymaga od przedsiębiorców sprawnego poruszania się nie tylko w obszarach strategii biznesu, ale również regulacji prawnych, które określają ramy prowadzonego przedsięwzięcia.


Kancelaria dostrzegając uwarunkowania dzisiejszego rynku, trudności i wyzwania z którymi zmagają się przedsiębiorcy może stać się idealnym partnerem w prowadzeniu biznesu.


Nasza Kancelaria nie zamyka się jedynie na elementarne, sztywne w swych ramach doradztwo prawne ale wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i rozumiejąc ich problemy służy swym wsparciem w biznesie.


Świadczymy kompleksową pomoc prawną w ramach stałej współpracy lub pomoc w nagłych sprawach wymagającej specjalistycznej wiedzy i biznesowego doświadczenia.

 

W zakresie prawa gospodarczego oferujemy w szczególności:

 • porady prawne, tworzenie strategii prawnych, konsultacje w zakresie bieżących działań,
 • sporządzanie, weryfikację, opiniowanie umów, dokumentów związanych z działalnością i obrotem gospodarczym,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności,
 • udział w posiedzeniach organów spółki,
 • reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestrowych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • sporządzanie pism sądowych,
 • tworzenie i analizę opinii prawnych, statutów, regulaminów,
 • reprezentowanie oraz zastępstwo w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
 • wsparcie podczas negocjacji i mediacji z partnerami handlowymi,
 • zakładanie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • windykacja roszczeń w trybie polubownym i sądowym.

 

W zakresie świadczonych usług współpracujemy z doradcami podatkowymi oraz doradcami restrukturyzacyjnymi.


Adwokat Warszawa,

Zapraszamy do kontaktu!