Kancelaria oferuje kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, sporządzania opinii oraz reprezentowania Klientów przed organami oraz sądami administracyjnymi. 


Oferta Kancelarii w zakresie prawa administracyjnego obejmuje:

  • sporządzanie opinii, odwołań, skarg,
  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych – koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych,
  • zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej,
  • zastępstwo prawne przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Kancelaria Prawna Bemowo,

Zapraszamy!