Oferta świadczonej przez nas pomocy osobom fizycznym, spółkom oraz instytucjom, obejmuje prawo administracyjne. Ta obszerna i rozbudowana dziedzina dotyczy rozmaitych wzajemnych relacji, a także przywilejów i obowiązków państwa oraz obywateli. Z tego powodu nasza warszawska kancelaria adwokacka oferuje usługi w zakresie udzielania porad, sporządzania opinii oraz reprezentowania Klientów przed sądami oraz organami takimi, jak urzędy miast, urząd wojewódzki, urzędy pracy i ośrodki sektora publicznego.

 

Kancelaria adwokacka w Warszawie – pomoc w zakresie prawa administracyjnego

 

Relacje między obywatelem a organami państwowymi nie zawsze są łatwe. Natomiast są częste i dotyczą bardzo wielu różnych dziedzin życia zawodowego i prywatnego. Niekiedy decyzje organów publicznych są wydawane ze znacznym opóźnieniem lub nie są satysfakcjonujące dla ich adresata. W takiej sytuacji, gdy jest do tego podstawa, obywatel ma możliwość odwołania się od niekorzystnych dla niego postanowień. Może wówczas zwrócić się po pomoc do kancelarii adwokackiej.

 

Oferta kancelarii adwokackiej Macieja Płachety w Warszawie

 

Wsparcie oraz doradztwo prawne, które zapewniamy osobom fizycznym oraz firmom z Warszawy i okolic, obejmuje następujące czynności:

 

  • określenie czy istnieją wystarczające podstawy prawne do złożenia opinii, wniesienia odwołań lub skarg na dany organ publiczny – nasza warszawska kancelaria może rozpatrzyć np. czy zostały naruszone bądź złamanie przepisu, czy działanie organu zostało zaniechane etc.;
  • sporządzanie dokumentów – np. opinii, odwołań lub skarg dotyczących różnych kwestii, np. przewlekłego prowadzenia postępowania przez dany organ;
  • wskazanie do jakiego organu należy złożyć sporządzone dokumenty.

 

Oferujemy też pomoc w zakresie uzyskiwania następujących decyzji administracyjnych:

 

  • koncesji na czas oznaczony lub nieoznaczony,
  • licencji – na czas oznaczony lub nieoznaczony
  • zezwoleń – dla deweloperów oraz osób prywatnych, np. na budowę obiektów jednorodzinnych, usługowych i handlowych.

 

Ponadto nasza warszawska kancelaria adwokacka oferuje zastępstwo prawne przed organami administracji publicznej, państwowymi i samorządowymi. Zapewniamy np. składanie wniosków dowodowych w imieniu Klienta, sporządzanie wniosków o wstrzymanie wykonania decyzji, sporządzanie i przedstawianie organom wniosków o wznowienie postępowania lub wniosków o zwolnienie z kosztów sądowych.

 

Zajmujemy się również zastępstwem Klientów – osób fizycznych lub prawnych – przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Kancelaria Prawna Bemowo,

Zapraszamy!