Kancelaria świadczy kompleksową pomoc  prawną w zakresie dochodzenia należności od dłużników. 
Oferta Kancelarii w zakresie windykacji należności obejmuje: 

 • wezwanie do zapłaty, 
 • wypracowanie porozumienia w przedmiocie spłaty zadłużenia,
 • pozew o zapłatę,
 • reprezentowanie interesów Klienta w toku postępowania sądowego,
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności,
 • uzyskanie tytułu wykonawczego,
 • skierowanie sprawy do postępowania egzekucyjnego,
 • wsparcie w czynnościach egzekucyjnych.

 

W ramach dochodzenia należności od dłużników działamy na terenie całego kraju jednakże ze względu na siedzibę Kancelarii Adwokackiej (Warszawa Bemowo) najczęściej działamy w województwie mazowieckim, w szczególności w miastach Warszawa, Babice, Pruszków, Izabelin, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Łomianki i okolice.

 

Windykacja należności w Warszawie – pomoc adwokacka w postępowaniu polubownym

 

Nasza kancelaria zajmuje się wsparciem w odzyskiwaniu długów na różnych etapach całego procesu. Na początku, w momencie w którym istnieje szansa na polubowne rozwiązanie konfliktu, pomagamy sporządzić wezwanie do zapłaty. Dokumentacja obejmuje ustalenie warunków spłaty długu. W ramach przedsądowej windykacji należności możemy również pomóc w negocjacjach między stronami, określić sposób kontaktu stron oraz udzielić porad w kwestii odsetek, rozłożenia płatności na raty, a także określić ich wysokość oraz termin spłaty.

 

Warszawski adwokat – pomoc w odzyskaniu długów w kolejnym etapie

 

Jeżeli polubowne metody windykacji należności nie skutkują rozwiązaniem problemu, zapewniamy pomoc w trakcie postępowania sądowego. Rola naszej kancelarii adwokackiej obejmuje przygotowanie pozwu o zapłatę w formie formularza, pozwu zwykłego lub pozwu elektronicznego, który składa się w EPU. Pozew o zapłatę niespłaconej pożyczki musi zawierać:

 

 • dokładne określenie żądania (kwotę do zapłaty),
 • wyjaśnienie żądania
 • i informacje o podjętych próbach polubownego rozwiązania sporu.

 

We wniosku musi się znaleźć oznaczenie sądu, do którego dokument jest kierowany, dane osobowe stron oraz podpis wnioskodawcy.

 

Działania te mają na celu uzyskanie nakazu zapłaty. Ten – wraz z klauzulą wykonalności – upoważnia do prowadzenia egzekucji z majątku wierzyciela.

 

Windykacja długów w Warszawie – rola adwokata w postępowaniu egzekucyjnym

 

Postępowanie egzekucyjne to ostatni etap, który prowadzi do odzyskania należności. Polega on na zleceniu egzekucji długu komornikowi. Przedtem trzeba sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji i złożyć go – wraz z tytułem wykonawczym wydanym przez sąd – do określonego komornika sądowego.

 

Na tym etapie windykacji należności nasza warszawska kancelaria adwokacka może pomóc w kilku kwestiach. W ich skład wchodzi wsparcie w sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji, a także wskazanie właściwego komornika. Zapewniamy również nadzór czynności, prowadzonych przez komornika, które mają na celu odzyskanie niespłaconej kwoty.