Potrzebujesz pomocy prawnej? Odzyskiwanie długów Warszawa to jedna z wielu usług naszej kancelarii. Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie dochodzenia należności od dłużników. Wyróżnia nas zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Dzięki temu jesteśmy w stanie podjąć działania umożliwiające rozwiązanie problemu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Windykacja należności Warszawa

Adwokat Warszawa to Twoja pomoc w sprawach związanych z odzyskiwaniem długów. Windykacja należności przez kancelarię prawną polega na podejmowaniu działań prawnych mających na celu odzyskanie niespłaconych należności od dłużników. Obejmuje to kompleksową pomoc prawno-finansową dla wierzycieli w procesie dochodzenia swoich praw. Główne etapy windykacji przez kancelarię prawną mogą obejmować:

  • Analizę sytuacji. Nasza kancelaria prawna przeprowadza analizę dokumentacji oraz sytuacji prawnej, aby zrozumieć zakres i podstawy należności oraz określić możliwe środki prawne do ich odzyskania.
  • Wezwanie do zapłaty. Wysyłamy oficjalne wezwanie do zapłaty długu do dłużnika, informując go o należnościach oraz wymagając spłaty w określonym terminie.
  • Negocjacje polubowne. W przypadku braku reakcji lub odmowy zapłaty podejmujemy się negocjacji, czyli polubownego rozwiązania konfliktu, ustalając warunki spłaty długu z dłużnikiem.
  • Postępowanie sądowe. Jeśli negocjacje polubowne nie przynoszą efektu, inicjujemy postępowanie sądowe poprzez złożenie pozwu o zapłatę. W tym procesie reprezentujemy interesy klienta przed sądem, starając się uzyskać nakaz zapłaty lub wyrok korzystny dla wierzyciela.
  • Egzekucja komornicza. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego zlecamy komornikowi wszczęcie egzekucji, która polega na zajęciu majątku dłużnika w celu zaspokojenia wierzytelności.
  • Monitorowanie egzekucji. Monitorujemy postępy egzekucji komorniczej i podejmujemy dodatkowe działania w razie konieczności, aby zapewnić skuteczne odzyskanie długu.

 

W ramach dochodzenia należności od dłużników działamy na terenie całego kraju, jednakże ze względu na siedzibę Kancelarii Adwokackiej (Warszawa Bemowo) najczęściej działamy w województwie mazowieckim, w szczególności w miastach Warszawa, Babice, Pruszków, Izabelin, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno, Ożarów Mazowiecki, Piastów, Łomianki i okolice.

 

Windykacja należności w Warszawie – pomoc adwokacka w postępowaniu polubownym

Nasza kancelaria zajmuje się wsparciem w odzyskiwaniu długów na różnych etapach całego procesu. W momencie, w którym istnieje szansa na polubowne rozwiązanie konfliktu, pomagamy sporządzić wezwanie do zapłaty. Dokumentacja obejmuje ustalenie warunków spłaty długu. W ramach przedsądowej windykacji należności możemy również pomóc w negocjacjach między stronami, określić sposób kontaktu stron oraz udzielić porad w kwestii odsetek, rozłożenia płatności na raty, a także określić ich wysokość oraz termin spłaty.

 

Warszawski adwokat – pomoc w odzyskaniu długów w kolejnym etapie

Jeżeli polubowne metody windykacji należności nie skutkują rozwiązaniem problemu, zapewniamy pomoc w trakcie postępowania sądowego. Rola naszej kancelarii adwokackiej obejmuje przygotowanie pozwu o zapłatę w formie formularza, pozwu zwykłego lub pozwu elektronicznego, który składa się w EPU. Pozew o zapłatę niespłaconej pożyczki musi zawierać:

  • dokładne określenie żądania (kwotę do zapłaty),
  • wyjaśnienie żądania
  • i informacje o podjętych próbach polubownego rozwiązania sporu.

We wniosku musi się znaleźć oznaczenie sądu, do którego dokument jest kierowany, dane osobowe stron oraz podpis wnioskodawcy. Działania te mają na celu uzyskanie nakazu zapłaty. Ten – wraz z klauzulą wykonalności – upoważnia do prowadzenia egzekucji z majątku wierzyciela.

 

Windykacja długów w Warszawie – rola adwokata w postępowaniu egzekucyjnym

Postępowanie egzekucyjne to ostatni etap, który prowadzi do odzyskania należności. Polega on na zleceniu egzekucji długu komornikowi. Przedtem trzeba sporządzić wniosek o wszczęcie egzekucji i złożyć go – wraz z tytułem wykonawczym wydanym przez sąd – do określonego komornika sądowego.

Na tym etapie windykacji należności nasza warszawska kancelaria adwokacka może pomóc w kilku kwestiach. W ich skład wchodzi wsparcie w sporządzeniu wniosku o wszczęcie egzekucji, a także wskazanie właściwego komornika. Zapewniamy również nadzór czynności, prowadzonych przez komornika, które mają na celu odzyskanie niespłaconej kwoty.

Szukasz pomocy nie tylko w sprawach dotyczących windykacji? Nasza kancelaria oferuje: