Zastępstwo procesowe to codzienność w naszej działalności, dzięki temu skutecznie łączymy wiedzę teoretyczną z praktyką. 


Prawnicy naszej Kancelarii mają bogate doświadczenie procesowe, zdobyte podczas reprezentacji Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed organami administracji publicznej, a także w postępowaniach prowadzonych przez organy ścigania i prokuraturę. 


Kancelaria reprezentuje Klientów również w negocjacjach ugodowych, zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego jak i w jego trakcie.


Kancelaria reprezentuje Klientów w szczególności w postępowaniach karnych, karnoskarbowych, cywilnych, rodzinnych, pracowniczych, gospodarczych oraz administracyjnych.