• RÓŻNICE POMIĘDZY ROZWODEM, A SEPARACJĄ

  Do rozwodu dochodzi w sytuacji kiedy sąd orzeka o trwałym rozpadzie małżeństwa. Taka decyzja sądu jest decyzją trwałą i nie da się jej odwrócić. Czasem zdarza się, że strony nie są w stanie się porozumieć co do wspólnego życia, jednakże nie chcą sobie zamykać ostatecznie furtki, pozostawiając możliwość powrotu do związku. W takim przypadku pojawia się instytucja separacji. Separacja w przeciwieństwie do rozwodu nie ma charakteru trwałego (nieodwracalnego), co umożliwia w przyszłości powrót do wspólnego życia małżonków.

 • Umorzenie postępowania w sprawie o posiadanie narkotyków – art. 62 a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

  Mając na względzie częste przypadki realizowania znamion czynu zabronionego stypizowanego w art. 62 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także często nieznaczną społeczną szkodliwość tych czynów oraz brak celowości w karaniu we wszystkich przypadkach posiadania substancji niedozwolonych, ustawodawca w 2001 r. do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadził art. 62a, który pozwala na umorzenie postępowania w określonych przypadkach również przed wszczęciem śledztwa lub dochodzenia. 

 • Zwrot pieniędzy za odwołane wesele podczas pandemii - co możemy zrobić?

  Dziś wiele osób staje przed pytaniem „Czy zaplanowany ślub i wesele się odbędzie?”. 

   

  Stan epidemii w Polsce spowodowany rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 skutkował wprowadzeniem wielu ograniczeń m.in. w przemieszczeniu się, z zaleceniem ograniczenia wszelkich wyjść do niezbędnego minimum i unikania skupisk ludzi. Ograniczone zostały także zasady funkcjonowania wielu instytucji oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. pr

  awnik bemowo
  Epidemia pokrzyżowała wiele planów zawodowych i prywatnych. Niestety, wiele par z powodu epidemii zmuszona była odwołać swój ślub i wesele. Organizacja uroczystości wiąże się z wcześniejszym zawarciem umów z wieloma podmiotami i przeznaczeniu sporych środków pieniężnych na zaliczki lub zadatki.  


  W tym momencie pojawiają się liczne wątpliwości odnośnie wpłaconych przez nich zaliczek, czy zadatków. 

 • Kradzież - kiedy mamy do czynienia z przestępstwem, a kiedy z wykroczeniem?

  Należy zaznaczyć, że kradzież nie zawsze zostanie uznana za przestępstwo. W pewnych sytuacja sprawca odpowiadać będzie za wykroczenie. prawnik bemowo

   

  Kiedy zatem będziemy mieli do czynienia z wykroczeniem?