• Co to jest Stalking – uporczywe nękanie – jak się bronić?

  Stalking jest formą przemocy emocjonalnej, polegającą na uporczywym nękaniu, które u prześladowanej osoby wywołuje uzasadnione obawy o własne bezpieczeństwo. Podejmowane przez stalkera działania, cechują się niską szkodliwością, ale ich częstotliwość i forma wpływają niekorzystnie na samopoczucie ofiary.


  Dowiedz się więcej o przestępstwie uporczywego nękania.

 • Warunkowe umorzenie postępowania karnego

  Podczas mojej praktyki zawodowej często spotykam się z pytaniem, czym jest warunkowe umorzenie postępowania, w jakich okolicznościach może dojść do warunkowego umorzenia postępowania, czy warto występować do sądu z wnioskiem o warunkowe umorzenie i kiedy najlepiej taki wniosek złożyć. Musimy mieć oczywiście na względzie, że każda sprawa jest inna i precyzyjnie można odpowiedzieć wyłącznie po uprzednim zapoznaniu się z aktami konkretnego postępowania. Jednakże na potrzeby tego wpisu postaram się w sposób ogólny przybliżyć Państwu informacje o tej instytucji prawa karnego.

 • System Dozoru Elektronicznego (SDE)

  System Dozoru Elektronicznego – jest to system umożliwiający odbywanie kary pozbawienia wolności w warunkach nieizolacyjnych, polegający na kontrolowaniu zachowania osoby skazanej wyrokiem sądu przebywającej poza zakładem karnym przy użyciu aparatury monitorującej, czyli urządzeń elektronicznych oraz instalacji i systemów, które zawierają służące tej kontroli podzespoły elektryczne lub elektroniczne.

 • Zatarcie skazania / Krajowy Rejestr Karny

  Wydanie wyroku skazującego, w sprawie karnej, a następnie jego uprawomocnienie się rodzi konsekwencje w postaci umieszczenia informacji o skazaniu m.in. w Krajowym Rejestrze Karnym (KRK). 

   

  KRK jest instytucją, której zadaniem jest prowadzenie stale aktualizowanej bazy danych dotyczącej karanych osób i podmiotów zbiorowych. Powołana została na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1158).