Porady prawne

 • KANCELARIA LAUREATEM KONKURSU ORŁY PRAWA 2020

  Niezmiernie miło nam poinformować, że Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Płachety zdobyła status Laureata w prestiżowym plebiscycie ORŁY PRAWA 2020

 • Groźba karalna - art. 190 Kodeksu karnego

  Groźba karalna to przestępstwo opisane w art. 190 kodeksu karnego. Zgodnie z brzmieniem przepisu odpowiedzialności karnej podlega ten, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona.

  Odpowiedzialności karnej nie będzie podlegał więc ten, kto grozi innej osobie popełnieniem wykroczenia.

  Groźba karalna może dotyczyć działania na szkodę pokrzywdzonego lub też osoby dla niego najbliższej. Dodatkowo należy zaznaczyć, że sprawcą przestępstwa którego zapowiedź wyartykułowana jest w treści groźby nie musi być sam grożący, lecz może być to też inna osoba lub grupa ludzi. Musi jedynie zachodzić prawdopodobieństwo, że osoba kierująca groźbę może mieć faktyczny wpływ na zachowanie innych osób.

 • Odmowa odbioru lokalu od dewelopera - przebieg i skutki odbioru lokalu

  Odbiór lokalu od Dewelopera jest jedną z ważniejszych czynności jakich dokonuje się przy zakupie mieszkania, tj. wykonywania umowy deweloperskiej. Która może nieść za sobą istotne negatywne konsekwencje prawne. 
  Jest to moment w którym odbierający nieruchomość często czuje presję ze strony przedstawiciela dewelopera na to, aby czynności przebiegały szybko bez należytej wnikliwości co do jakości przekazywanej nieruchomości. Dodatkowo dochodzi cały wachlarz emocji związanych z pierwszym wejściem na teren nieruchomości przez właściciela. Kolejnym czynnikiem potęgującym stres jest fakt, że nieruchomość posiada dużą liczbę wad i nie spełnia oczekiwań właściciela. 
  W takiej sytuacji rodzi się pytanie, czy właściciel nieruchomości może odmówić odbioru lokalu, jeśli występują w nim liczne wady.

 • Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie przez Policję * Prawnik Bemowo

  W przypadku zatrzymania dokonanego np. przez funkcjonariuszy Policji oraz pozbawienia wolności na okres 48 godzin powinniśmy pamiętać o przysługującym prawie do złożenia zażalenia na niesłuszne pozbawienie wolności.

  Zgodnie z treścią art. 246 § 1 K.p.k. „Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania”.

   

  Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 Konstytucji RP „Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności”.