• Zażalenie na niesłuszne zatrzymanie przez Policję * Prawnik Bemowo

  W przypadku zatrzymania dokonanego np. przez funkcjonariuszy Policji oraz pozbawienia wolności na okres 48 godzin powinniśmy pamiętać o przysługującym prawie do złożenia zażalenia na niesłuszne pozbawienie wolności.

  Zgodnie z treścią art. 246 § 1 K.p.k. „Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości jego zatrzymania”.

   

  Zgodnie zaś z art. 41 ust. 2 Konstytucji RP „Każdy pozbawiony wolności nie na podstawie wyroku sądowego ma prawo odwołania się do sądu w celu niezwłocznego ustalenia legalności tego pozbawienia. O pozbawieniu wolności powiadamia się niezwłocznie rodzinę lub osobę wskazaną przez pozbawionego wolności”.

 • Władza rodzicielska - Opieka nad dzieckiem - Kontakty z dzieckiem

  Pojęcia takie jak władza rodzicielska, czy też kontakty z małoletnim dzieckiem przeważnie kojarzą się z kwestiami dotyczącymi rozwodu. Jednakże mogą one być związane także z konkubinatem (związkiem nieformalnym) oraz innych stosunków między stronami.

 • Podwyższenie alimentów - kiedy i jak podwyższyć alimenty?

  Masz alimenty na dzieci zasądzone w wyroku rozwodowym lub wyroku w sprawie o alimenty. W pierwszych miesiącach lub latach zasądzone alimenty pokrywały wszelkie wydatki na Twoje dzieci, jednak obecnie zasądzona kwota alimentów jest zbyt niska? W takiej sytuacji możesz ubiegać się o podwyższenie alimentów. Poniżej wyjaśnimy, kiedy można starać się o podwyższenie alimentów, jak wygląda procedura w przypadku konieczności zwiększenia świadczenia alimentacyjnego. 

 • Który sąd jest właściwy do rozpoznania pozwu o rozwód?

  Jeśli podjęliśmy ostateczną decyzję o wniesieniu pozwu o rozwód, pojawia się pytanie, do którego właściwie sądu powinniśmy go skierować. Który sąd jest właściwy do jego rozpoznania i co się dzieje w sytuacji, gdy nasz pozew wraz z załączonymi do niego dokumentami skierujemy do innego sądu?