• Etapy postępowania karnego cz. II Postępowanie sądowe

  Wraz z zakończeniem postępowania przygotowawczego, sprawa może trafić do sądu. W tym momencie rozpoczyna się drugi etap postępowania karnego, czyli etap postępowania sądowego. Od tej chwili organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania jest sąd, a nie jak wcześniej prokurator, czy też policja. Stronami na tym etapie postępowania będzie oskarżyciel publiczny ewentualnie oskarżyciel subsydiarny lub prywatny oraz oskarżony .

 • Postępowanie przygotowawcze
  Etapy postępowania karnego cz. I Postępowanie przygotowawcze

  Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym stadium procesu karnego. Organami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowania karnego na tym etapie jest prokurator lub policja. 

  Organem odpowiedzialnym za podjęcie decyzji który z organów ostatecznie będzie prowadzić postępowania jest prokurator.  

  Z reguły o tym któremu z organów ścigania przypadnie rola prowadzącego dane postępowania decyduje fakt, czy mamy do czynienia ze śledztwem, czy też dochodzeniem. 
  W największym uproszczeniu można podzielić to w ten sposób, że śledztwo prowadzi prokurator natomiast dochodzenie policja, a więc wszystko zależy od wagi danej sprawy.  

 • Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

  Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą jest jedną z możliwości pomocy oferowanej przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.  W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wniosek o świadczenie postojowe związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

 • Bezzwrotna pożyczka 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej 2.0.
  Bezzwrotna pożyczka 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej 2.0.

  W piątek 17 kwietnia 2020 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0).  Jedną ze znowelizowanych form wsparcia mikroprzedsiębiorców jest pożyczka dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5000 zł.