• Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

    Świadczenie postojowe dla prowadzących działalność gospodarczą jest jedną z możliwości pomocy oferowanej przez Rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej.  W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował wniosek o świadczenie postojowe związane z przeciwdziałaniem skutków COVID-19.

  • Bezzwrotna pożyczka 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej 2.0.
    Bezzwrotna pożyczka 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej 2.0.

    W piątek 17 kwietnia 2020 r., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0).  Jedną ze znowelizowanych form wsparcia mikroprzedsiębiorców jest pożyczka dla firm na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5000 zł.

  • Wypowiedzenie umowy o dofinansowanie – jak się uchronić przed koniecznością zwrotu środków?

    Instytucje państwowe odpowiedzialne za zarządzanie środkami unijnymi w perspektywie finansowej na lata 2007 – 2013 zawarły z beneficjentami tysiące umów o dofinansowanie w ramach licznych programów operacyjnych (m. in. Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Rozwój Polski Wschodniej). Znaczna część z tych umów została wypowiedziana zobowiązując beneficjentów do zwrotu wypłaconych środków, często w pełnej wysokości przekazanych środków wraz z odsetkami. Sytuacja jest o tyle poważna, że często poprzez błędne działania instytucji publicznych dochodzi do negatywnych wręcz nieodwracalnych skutków względem beneficjentów włącznie z ryzykiem ich upadłości.