• Zastępcza kara pozbawienia wolności - ADWOKAT WARSZAWA

  Zastępcza kara pozbawienia wolności – Adwokat Warszawa

   

  Kara pozbawienia wolności może być orzeczona nie tylko w wyroku skazującym. Możliwym jest również zastosowanie instytucji zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzana jest na etapie postępowania wykonawczego, a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Możliwość jej zarządzenia pojawia się w przypadku niewykonania kary grzywny lub kary ograniczenia wolności której obowiązek wykonania wynikał z wcześniejszego wyroku sądu karnego.

 • Dobrowolne poddanie się karze co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

  Dobrowolne poddanie się karze (DPK) – co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

   

  kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez oskarżonego w postępowaniu karnym. Dzięki instytucji dobrowolnego poddania się karze istnieje szansa na uzyskanie wyroku i wymierzenie ustalonej kary. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze nie jest możliwe.

 • Czym jest władza rodzicielska?

  Do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia jego matce oraz ojcu (niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim) przysługuje tzw. władza rodzicielska. Rozumiana jest ona jako ogół praw i obowiązków względem pociechy, mających na celu zapewnienie mu odpowiedniej opieki do czasu osiągnięcia pełnoletności, a także zarządzanie jego majątkiem czy reprezentowanie go w różnych sprawach, również przed organami państwowymi.

 • Czy dziecko może zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej?

  Niestety zdarzają się sytuacje, w których młodzież dopuszcza się czynu, za który osoba dorosła sądzona jest zgodnie z kodeksem karnym. Jak w takich wypadkach traktuje się młodocianego przestępcę? Jakie konsekwencje mogą zostać wobec nich wyciągnięte i w jakim stopniu znaczenie ma tu wiek? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć poniżej.