Porady prawne

 • PRAWNIK BEMOWO - Windykacja należności

  W związku z obecną sytuacją związaną z pandemią wielu klientów zwraca się do naszej kancelarii z problemami dotyczącymi zatorów płatniczych. Często sytuacja jest na tyle trudna, że brak płatności ze strony kontrahentów wpływa na bieżącą działalność przedsiębiorców, a w skrajnych przypadkach zagraża funkcjonowaniu firm. 
  W takich przypadkach konieczna jest szybka i skuteczna windykacja należności. Kancelaria Adwokacka Adwokata Macieja Płachety świadczy usługi windykacyjne, które pozwolą do wyegzekwowania zaległych płatności od kontrahentów, którzy nie regulują swoich zobowiązań.

 • Jazda pod wpływem alkoholu - co grozi kierowcy?

  Alkohol zdecydowanie nie jest dobrym doradcą, zwłaszcza jeśli zdecydujemy się pod jego wpływem kierować pojazdem. Jeśli natomiast dojdzie do takiej sytuacji ponieważ uznamy, że przecież jedziemy tylko na krótkim odcinku, przecież tylko do sklepu, to tylko dwa piwa i w konsekwencji tego zostaniemy zatrzymani przez policję konieczny będzie kontakt z adwokatem, który pomoże przejść przez tą trudną sytuację opierając się na swoim doświadczeniu. 

 • Etapy postępowania karnego cz. II Postępowanie sądowe

  Wraz z zakończeniem postępowania przygotowawczego, sprawa może trafić do sądu. W tym momencie rozpoczyna się drugi etap postępowania karnego, czyli etap postępowania sądowego. Od tej chwili organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowania jest sąd, a nie jak wcześniej prokurator, czy też policja. Stronami na tym etapie postępowania będzie oskarżyciel publiczny ewentualnie oskarżyciel subsydiarny lub prywatny oraz oskarżony .

 • Postępowanie przygotowawcze
  Etapy postępowania karnego cz. I Postępowanie przygotowawcze

  Postępowanie przygotowawcze jest pierwszym stadium procesu karnego. Organami odpowiedzialnymi za prowadzenie postępowania karnego na tym etapie jest prokurator lub policja. 

  Organem odpowiedzialnym za podjęcie decyzji który z organów ostatecznie będzie prowadzić postępowania jest prokurator.  

  Z reguły o tym któremu z organów ścigania przypadnie rola prowadzącego dane postępowania decyduje fakt, czy mamy do czynienia ze śledztwem, czy też dochodzeniem. 
  W największym uproszczeniu można podzielić to w ten sposób, że śledztwo prowadzi prokurator natomiast dochodzenie policja, a więc wszystko zależy od wagi danej sprawy.