• ROZWÓD - od czego zacząć rozwód i ile kosztuje rozwód?

  Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna dla każdej ze stron, często wiąże się ona z nadmiernym stresem, często wręcz z lękiem, dlatego warto udać się do specjalisty i porozmawiać z adwokatem, już w pierwszej fazie postępowania, tj. w chwili podjęcia decyzji o rozwodzie lub nawet przed jej ostatecznym podjęciem.  Jeśli jesteśmy przekonani o słuszności takiej decyzji, zadbajmy o to, żeby podczas postępowania rozwodowego nie popełnić żadnego błędu, który będzie miał negatywne konsekwencje.

 • Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym - sprzeciw

  Postępowanie karne co do zasady dzieli się na postępowanie przygotowawcze oraz na postępowanie sądowe. Po sporządzeniu przez organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia, sprawa karna zostaje skierowana do sądu, który ma możliwość jej rozpoznania w postępowaniu szczególnym, do którego należy tzw. postępowanie nakazowe. 
  W postępowaniu tym rozstrzygnięcie zapada poprzez wydanie wyroku nakazowego. Środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego jest sprzeciw. 

 • Demoralizacja nieletniego – czym jest i jakie są możliwe konsekwencje?

  Podstawą interwencji Sądu Rodzinnego w poczynania nieletniego są objawy demoralizacji lub dopuszczenie się przez nieletniego czynu karalnego. Demoralizacją zgodnie z art. 4 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich jest naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych.

 • Areszt Tymczasowy - czym jest, kiedy się stosuje i ile trwa?

  Tymczasowe aresztowanie należy do najbardziej dotkliwych środków zapobiegawczych w polskiej procedurze karnej. Z tego też względu powinno być stosowane wyjątkowo i tylko wówczas, gdy inny środek zapobiegawczy nie będzie wystarczający. Niestety, praktyka polskich sądów w zakresie stosowania tymczasowego aresztowania przedstawia się zupełnie odmiennie. Problem stanowi bowiem nadużywanie tego rodzaju środka zapobiegawczego, a także niejednokrotnie zbyt długi czas jego trwania i niejako automatyczne jego przedłużanie.