• „Sprawca był niepoczytalny” - czyli jaki?

  W przebiegu postępowania karnego zakłada się, że oskarżony lub podejrzany w trakcie działania był poczytalny. Prawo nie definiuje tego stanu w żaden konkretny sposób – zamiast tego domniemywa się, że każdy sprawca czynu zabronionego, popełniając go, zdawał sobie sprawę z jego konsekwencji. Zdarzają się jednak sytuacje, w których oskarżony był niepoczytalny lub posiadał poczytalność ograniczoną. Jak przekłada się to na odpowiedzialność karną za popełnione przestępstwo?

 • Poręczenie majątkowe w postępowaniu karnym

  W trakcie procesu karnego niejednokrotnie stosuje się środki zapobiegawcze, których celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Poręczenie majątkowe, potocznie zwane kaucją, świadczy o finansowej odpowiedzialności podejrzanego lub oskarżonego. Ile wynosi, czemu dokładnie służy i kto może je wpłacić?

 • Zastępcza kara pozbawienia wolności - ADWOKAT WARSZAWA

  Zastępcza kara pozbawienia wolności – Adwokat Warszawa

   

  Kara pozbawienia wolności może być orzeczona nie tylko w wyroku skazującym. Możliwym jest również zastosowanie instytucji zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzana jest na etapie postępowania wykonawczego, a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Możliwość jej zarządzenia pojawia się w przypadku niewykonania kary grzywny lub kary ograniczenia wolności której obowiązek wykonania wynikał z wcześniejszego wyroku sądu karnego.

 • Dobrowolne poddanie się karze co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

  Dobrowolne poddanie się karze (DPK) – co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

   

  kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez oskarżonego w postępowaniu karnym. Dzięki instytucji dobrowolnego poddania się karze istnieje szansa na uzyskanie wyroku i wymierzenie ustalonej kary. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze nie jest możliwe.