Porady prawne

 • Czy świadek w procesie karnym ma możliwość skorzystania z pomocy adwokata?
  Korzystanie z pomocy prawnika jest standardem w procesach karnych – dotyczy to zarówno osoby oskarżonej, jak i poszkodowanej. Co jednak ze świadkami zeznającymi w trakcie przesłuchania i rozprawy? Czy oni również mogą się zgłosić po pomoc adwokata?
 • Niezawiadomienie o przestępstwie - czy jest przestępstwem?

  Jeśli jesteśmy świadkiem niedozwolonego czynu, to naszym pierwszym instynktem jest jego zgłoszenie – policji lub innemu autorytetowi, który zajmie się sprawą. Co jednak, jeśli tej czynności zaniechamy? Czy grożą nam jakieś konsekwencje? Czy niezawiadomienie o przestępstwie jest karalne?

 • Kto może być obrońcą oskarżonego i jak ustanowić obrońcę w postępowaniu karnym?

  Co do zasady obrońcę z wyboru ustanawia na mocy stosownego upoważnienia podejrzany bądź oskarżony.
  Jednakże przewidziana jest także szczególna forma udzielenia upoważnienia do obrony. Ustawodawca dał możliwość ustanowienia obrońcy dla podejrzanego/ oskarżonego przez osobę najbliższą, tj. męża, matkę, rodzeństwo, czy też przyjaciela. 


  Co istotne możliwość taka przewidziana jest wyłącznie w sytuacji, gdy podejrzany/ oskarżony jest pozbawiony wolności.


  W praktyce najczęściej sytuacja taka dotyczy osoby w stosunku do której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 • POZEW O ALIMENTY - co musi zawierać pozew o alimenty? Ile mogę dostać alimentów?

  Alimenty to obowiązek dostarczania osobom bliskim środków utrzymania oraz wychowania.

  Z reguły fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jest bezsporny, natomiast spór może zaistnieć w zakresie wysokości świadczenia względem uprawnionego.

  Wyróżnić można dwa najczęściej występujące typy postępowań alimentacyjnych:

   

  - alimenty na byłego małżonka,

  - alimenty na dziecko

   

  Jakie główne elementy są brane pod uwagę w postępowaniu o zasądzenie alimentów na dziecko?