Porady prawne

 • Poręczenie majątkowe w postępowaniu karnym

  W trakcie procesu karnego niejednokrotnie stosuje się środki zapobiegawcze, których celem jest zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania. Poręczenie majątkowe, potocznie zwane kaucją, świadczy o finansowej odpowiedzialności podejrzanego lub oskarżonego. Ile wynosi, czemu dokładnie służy i kto może je wpłacić?

 • Zastępcza kara pozbawienia wolności - ADWOKAT WARSZAWA

  Zastępcza kara pozbawienia wolności – Adwokat Warszawa

   

  Kara pozbawienia wolności może być orzeczona nie tylko w wyroku skazującym. Możliwym jest również zastosowanie instytucji zastępczej kary pozbawienia wolności. Zastępcza kara pozbawienia wolności zarządzana jest na etapie postępowania wykonawczego, a zatem po uprawomocnieniu się wyroku skazującego. Możliwość jej zarządzenia pojawia się w przypadku niewykonania kary grzywny lub kary ograniczenia wolności której obowiązek wykonania wynikał z wcześniejszego wyroku sądu karnego.

 • Dobrowolne poddanie się karze co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

  Dobrowolne poddanie się karze (DPK) – co oznacza? Jakie są konsekwencje? Kiedy można poddać się dobrowolnie karze?

   

  kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez oskarżonego w postępowaniu karnym. Dzięki instytucji dobrowolnego poddania się karze istnieje szansa na uzyskanie wyroku i wymierzenie ustalonej kary. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze nie jest możliwe.

 • Czym jest władza rodzicielska?

  Do czasu ukończenia przez dziecko 18. roku życia jego matce oraz ojcu (niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim) przysługuje tzw. władza rodzicielska. Rozumiana jest ona jako ogół praw i obowiązków względem pociechy, mających na celu zapewnienie mu odpowiedniej opieki do czasu osiągnięcia pełnoletności, a także zarządzanie jego majątkiem czy reprezentowanie go w różnych sprawach, również przed organami państwowymi.