• Jak długo trwa sprawa rozwodowa w sądzie?

  Proces prowadzący do rozwiązania związku małżeńskiego czasami może być długi i burzliwy, a innym razem zaskakująco szybki. Jak długo trwa sprawa rozwodowa w sądzie? Czasami sąd orzeka o zakończeniu małżeństwa już na pierwszej rozprawie. Innym razem zajmuje to miesiące, a nawet lata. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji, w jakiej znalazły się obie strony, a także od tego, czy dążymy do orzeczenia o winie jednej z nich.

 • Jak i gdzie można uzyskać zaświadczenie o niekaralności?

  W rekrutacji na niektóre stanowiska wymagane jest przygotowanie specjalnych dokumentów – na przykład zaświadczenia o niekaralności przyszłego pracownika. Wydawany jest on przez Krajowy Rejestr Karny (KRK) po złożeniu odpowiedniego wniosku i co ważne – jeśli istnieją do tego podstawy prawne. O udowodnienie, że nie było się karanym, nie może prosić bowiem każdy pracodawca. Dowiedz się więcej na temat tego, kto i w jaki sposób może otrzymać takie zaświadczenie.

 • Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 k.k.
  Mimo że na pozór jest to czyn o stosunkowo małej wadze, to jego następstwa czasem są naprawdę dotkliwe. Sfałszowanie podpisu może mieć jedną z dwóch postaci: podrobienia albo przerobienia. Pierwszy dotyczy skopiowania podpisu od początku, drugi polega na zmodyfikowaniu już istniejącego – za oba czyny może jednak grozić nam kara. Co ważne, dotyczy to nie tylko przypadków, w których działaliśmy wbrew woli poszkodowanego. Konsekwencje grożą także osobom, które skopiowały czyjś sposób podpisywania się na prośbę tej osoby. Podpisywanie się nie swoim imieniem i nazwiskiem jest niezgodne z prawem, chociaż w większości przypadków takie sfałszowanie dokumentu klasyfikowane jest jako czyn o mniejszej wadze. Art. 270 § 3. k.k. wspomina ponadto, że kara grozi także osobom przygotowującym się do sfałszowania czyjegoś podpisu (na przykład poprzez jego ćwiczenie).
 • ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH W WARSZAWIE - CZYM SIĘ ZAJMUJE ADWOKAT?

  Adwokat do spraw karnych zajmuje się reprezentowaniem swoich klientów w sprawach dotyczących przestępstw. Głównym zadaniem adwokata jest zapewnienie, że jego klient otrzyma uczciwe i sprawiedliwe traktowanie w trakcie postępowania sądowego, a także obrona jego praw i interesów.

  Adwokat do spraw karnych może reprezentować swojego klienta na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od przesłuchania przed organami ścigania, przez proces sądowy, aż do apelacji i kasacji. Może również doradzać klientowi w kwestiach związanych z prawem karnym, na przykład dotyczących odpowiedzialności karnej za określone działania, konsekwencji popełnienia przestępstwa i możliwych sankcji.