Porady prawne

 • Kto może być obrońcą oskarżonego i jak ustanowić obrońcę w postępowaniu karnym?

  Co do zasady obrońcę z wyboru ustanawia na mocy stosownego upoważnienia podejrzany bądź oskarżony.
  Jednakże przewidziana jest także szczególna forma udzielenia upoważnienia do obrony. Ustawodawca dał możliwość ustanowienia obrońcy dla podejrzanego/ oskarżonego przez osobę najbliższą, tj. męża, matkę, rodzeństwo, czy też przyjaciela. 


  Co istotne możliwość taka przewidziana jest wyłącznie w sytuacji, gdy podejrzany/ oskarżony jest pozbawiony wolności.


  W praktyce najczęściej sytuacja taka dotyczy osoby w stosunku do której został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 • POZEW O ALIMENTY - co musi zawierać pozew o alimenty? Ile mogę dostać alimentów?

  Alimenty to obowiązek dostarczania osobom bliskim środków utrzymania oraz wychowania.

  Z reguły fakt istnienia obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jest bezsporny, natomiast spór może zaistnieć w zakresie wysokości świadczenia względem uprawnionego.

  Wyróżnić można dwa najczęściej występujące typy postępowań alimentacyjnych:

   

  - alimenty na byłego małżonka,

  - alimenty na dziecko

   

  Jakie główne elementy są brane pod uwagę w postępowaniu o zasądzenie alimentów na dziecko?

 • ROZWÓD - od czego zacząć rozwód i ile kosztuje rozwód?

  Decyzja o rozwodzie jest bardzo trudna dla każdej ze stron, często wiąże się ona z nadmiernym stresem, często wręcz z lękiem, dlatego warto udać się do specjalisty i porozmawiać z adwokatem, już w pierwszej fazie postępowania, tj. w chwili podjęcia decyzji o rozwodzie lub nawet przed jej ostatecznym podjęciem.  Jeśli jesteśmy przekonani o słuszności takiej decyzji, zadbajmy o to, żeby podczas postępowania rozwodowego nie popełnić żadnego błędu, który będzie miał negatywne konsekwencje.

 • Wyrok nakazowy w postępowaniu karnym - sprzeciw

  Postępowanie karne co do zasady dzieli się na postępowanie przygotowawcze oraz na postępowanie sądowe. Po sporządzeniu przez organ postępowania przygotowawczego aktu oskarżenia, sprawa karna zostaje skierowana do sądu, który ma możliwość jej rozpoznania w postępowaniu szczególnym, do którego należy tzw. postępowanie nakazowe. 
  W postępowaniu tym rozstrzygnięcie zapada poprzez wydanie wyroku nakazowego. Środkiem zaskarżenia wyroku nakazowego jest sprzeciw.