• Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu - co grozi kierowcy? Jak się bronić?

  W kontekście nowych zmian w przepisach pragnę przybliżyć Państwu kwestię konfiskaty pojazdu w przypadku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.
  Nowelizacja Kodeksu Karnego, wprowadzająca możliwość konfiskaty samochodu za jazdę po spożyciu alkoholu, stanowi istotny punkt w naszym systemie prawnym i budzi liczne kontrowersje. Począwszy od 14 marca 2024 roku, pijany kierowca zatrzymany przez organy ścigania musi być świadomy możliwości utraty swojego pojazdu bądź konieczności zapłaty jego równowartości. Jednakże, ważne jest zrozumienie procedury związanej z tą konfiskatą oraz ewentualnych strategii obronnych.
   

 • Zastępcza kara pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę - co zrobić?

  Jako adwokat specjalizujący się w dziedzinie prawa karnego, chciałbym przybliżyć Państwu zagadnienie zastępczej kary pozbawienia wolności za nieuiszczoną grzywnę. Jest to kwestia, która może mieć istotne konsekwencje dla osób zainteresowanych, dlatego warto zgłębić ją bardziej szczegółowo.

 • Wyjaśnienie roli mediacji w procesach rozwodowych - korzyści i zasady

  Czy wiesz, czym są mediacje rozwodowe? Rozwód to zawsze trudny i emocjonalnie wymagający proces, który niesie za sobą wiele wyzwań i trudności zarówno dla stron biorących w nim udział, jak i dla osób związanych z tą sytuacją. Obecnie coraz częściej pojawia się alternatywne podejście do rozwiązania konfliktów małżeńskich, które przynosi korzyści zarówno emocjonalne, jak i prawne. Mowa tutaj o mediacjach rozwodowych.

  W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej istocie mediacji rozwodowych, ich roli, korzyściom oraz zasadom, które kierują tym podejściem.

 • Alimenty - w jaki sposób określa się ich wysokość i jakie są zasady ich zmiany

  Czym są alimenty? Alimenty stanowią ważny element systemu prawnego, mający na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom potrzebującym, zwłaszcza dzieciom. Określenie ich wysokości opiera się na konkretnych zasadach i kryteriach, które uwzględniają potrzeby obu stron – płacącego oraz otrzymującego alimenty. Ponadto istnieją określone procedury umożliwiające zmianę wysokości alimentów w przypadku zmiany sytuacji życiowej stron związanej np. ze zmianą dochodów czy potrzeb dziecka.