Porady prawne

 • Sfałszowanie, podrobienie podpisu – art. 270 k.k.
  Mimo że na pozór jest to czyn o stosunkowo małej wadze, to jego następstwa czasem są naprawdę dotkliwe. Sfałszowanie podpisu może mieć jedną z dwóch postaci: podrobienia albo przerobienia. Pierwszy dotyczy skopiowania podpisu od początku, drugi polega na zmodyfikowaniu już istniejącego – za oba czyny może jednak grozić nam kara. Co ważne, dotyczy to nie tylko przypadków, w których działaliśmy wbrew woli poszkodowanego. Konsekwencje grożą także osobom, które skopiowały czyjś sposób podpisywania się na prośbę tej osoby. Podpisywanie się nie swoim imieniem i nazwiskiem jest niezgodne z prawem, chociaż w większości przypadków takie sfałszowanie dokumentu klasyfikowane jest jako czyn o mniejszej wadze. Art. 270 § 3. k.k. wspomina ponadto, że kara grozi także osobom przygotowującym się do sfałszowania czyjegoś podpisu (na przykład poprzez jego ćwiczenie).
 • ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH W WARSZAWIE - CZYM SIĘ ZAJMUJE ADWOKAT?

  Adwokat do spraw karnych zajmuje się reprezentowaniem swoich klientów w sprawach dotyczących przestępstw. Głównym zadaniem adwokata jest zapewnienie, że jego klient otrzyma uczciwe i sprawiedliwe traktowanie w trakcie postępowania sądowego, a także obrona jego praw i interesów.

  Adwokat do spraw karnych może reprezentować swojego klienta na każdym etapie postępowania karnego, począwszy od przesłuchania przed organami ścigania, przez proces sądowy, aż do apelacji i kasacji. Może również doradzać klientowi w kwestiach związanych z prawem karnym, na przykład dotyczących odpowiedzialności karnej za określone działania, konsekwencji popełnienia przestępstwa i możliwych sankcji.

 • ADWOKAT OD SPRAW KARNYCH W WARSZAWIE

  Prawo karne to gałąź prawa, która reguluje zachowania ludzi, które są uznawane za przestępstwa i stanowią naruszenie prawa. Prawo karne określa, jakie zachowania są zabronione, jakie kary grożą za ich popełnienie oraz jakie są procedury postępowania sądowego w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa.

 • ADWOKAT OD ROZWODU W WARSZAWIE

  Adwokat od rozwodu to prawnik, który specjalizuje się w sprawach związanych z rozwodami i separacjami. Jego zadaniem jest reprezentowanie klientów w postępowaniach rozwodowych i pomaganie im w uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia.

  Adwokat od rozwodu może pomóc klientowi w negocjacjach dotyczących podziału majątku, ustalenia alimentów, opieki nad dziećmi oraz innych kwestii związanych z rozwodem. Ponadto może reprezentować klienta w sądzie w przypadku sporów związanych z rozwodem.